UNDP

 

ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း

ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ်နှင့် ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍ

နိုင်ငံတကာတွင် လက်ခံထားသည့် စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ရည်မှန်းချက် (SDGs) များ အောင်မြင်စေရန်အတွက် ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍကို အဓိက အရေးပါသည့် မိတ်ဖက်အဖြစ် မှတ်ယူထားကြသည်။ ယင်းက ဖွံ့ဖြိုးဆဲ နိုင်ငံများတွင် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် အလုပ်အကိုင်ဖန်တီးမှုများအတွက် အရေးပါသည်။ ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍက ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ပံ့ပိုးသည်။ အခွန်ပြန်လည်ရရှိစေပြီး လိုအပ်သည့် လူမှုရေးနှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အခြေခံအဆောက်အအုံများအတွက် ဘဏ္ဍာရေးထောက်ပံ့ရာတွင် အကူအညီပေးသည်။ ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုများကို ရင်ဆိုင်ရာတွင် အကူအညီပေးသည့် ဆန်းသစ်သော ဖြေရှင်းမှုနည်းလမ်းများကို တည်ဆောက်ပေးပြီး ယင်းမှာ ရာသီဥတု ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲမှုအား ဖြေရှင်းရာတွင် အဓိက အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်လျက်ရှိသည်။ ယင်းအကြောင်းရင်းများကြောင့် ပဋိပက္ခများနှင့် မငြိမ်သက်မှုများအား ခံနိုင်စွမ်းကို တည်ဆောက်၍ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲမှုများကို အရှိန်မြင့်တင်လျက် နိုင်ငံများအား ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် အချိုးအစားများဆိုင်ရာ ဆင်းရဲမွဲတေမှုများအားလုံးကို တိုက်ဖျက်ပြီး စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ရရှိစေမည့် ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ်၏ မျှော်မှန်းချက်ဖြစ်အား အကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက် ပုဂ္ဂလိက အခန်းကဏ္ဍမှာ အထူးအရေးပါခြင်း ဖြစ်သည်။

မြန်မာနိုင်ငံသည် ပွင့်လင်းသည့် ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်သို့ ကူးပြောင်းနေသည် ဖြစ်ရာ ပြည်ပရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှုန်း မြင့်မားလာမှုကလည်း ဈေးကွက်၏ ဂေဟစနစ်ကို အလျင်အမြန် ပြောင်းလဲစေလျက် ရှိသည်။ လူ့အခွင့်အရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု၊ အားလုံးတန်းတူပါဝင်မှုနှင့် စီးပွားရေး စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးမှုတို့နှင့် နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးတို့မှာ အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်လျက်ရှိကြောင်း၊ ယင်းတို့အား တာဝန်ကျေပွန်စွာ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရေးအတွက် ပြည်တွင်းနှင့် ပြည်ပ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများ လိုအပ်ကြောင်းကို အစိုးရမှ အသိအမှတ်ပြုထားသည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃ (က) ၏ ပထမဦးဆုံး ရည်မှန်းချက်မှာ " နိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံသားတို့၏ အကျိုးစီးပွား အလို့ငှာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်မှုမရှိစေသည့် တာဝန်ယူမှုရှိသော ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် " ဟူ၍ ဖြစ်သည်။

မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် မှ ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်မှုသည် ပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးဖြင့် ရှိနေသည်။

  • သတ်မှတ် လုပ်ငန်းနယ်ပယ် သို့မဟုတ် ဖွံ့ဖြိုးရေးကဏ္ဍတစ်ခုခု အတွက် ပြည်သူ၊ ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍနှင့် အရပ်ဖက်လူ့အဖွဲ့အစည်းတို့ အကြား ဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပခြင်း

  • ဝင်ငွေနည်းပါးသည့် အုပ်စုများအား ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပံ့ပိုးသူများ၊ ဝန်ထမ်းများနှင့် စားသုံးသူများအဖြစ် တန်ဖိုးကွင်းဆက်ထဲ ပါဝင်လာစေသည့် အဓိက စီးပွားရေး လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် ပဏာမ အစီအစဉ်များမှတဆင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုများအတွက် အဖြေများ ရှာဖွေခြင်း

  • ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ငွေကြေးမဟုတ်သည့် ထောက်ပံ့မှုများကို အသုံးပြုနိုင်ရန် ပြင်ဆင်ခြင်း

  • SDG များ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရေးအတွက် ပုဂ္ဂလိက အရင်းအနှီးများ အဆင်သင့်ဖြစ်စေရန် သစ်လွင်သည့် ဘဏ္ဍာရေးနှင့် မိတ်ဖက်ဖွဲ့ခြင်းဆိုင်ရာ ဖြေရှင်းမှုများအား အပြည့်အဝ အသုံးပြုခြင်း

  •  ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ အဓိက ကိစ္စရပ်များတွင် ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍအား ပါဝင်စေသည့် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော စုပေါင်းလုပ်ဆောင်ချက်ဆိုင်ရာ ပဏာမအစီအစဉ်များ တည်ဆောက်ခြင်း

စီးပွားရေးနှင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ လက်ရှိလုပ်ထုံးများနှင့် လုပ်ထုံးသစ်များတွင် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားချက်များ ပါဝင်လာစေရေးအတွက်  မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်နှင့်  အစိုးရဝန်ကြီးဌာနများ၏  ကိုယ်စားလှယ်များ အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြခြင်းကို ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ်မှ ပံ့ပိုးအားပေးလျက် ရှိပါသည်။ ထိုသို့ ဆောင်ရွက်ရာတွင် စီးပွားရေးနှင့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ လမ်းညွှန်ချက်စည်းမျဉ်းများကို အသုံးပြုရန် ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် မှ တိုက်တွန်းအားပေးလျက် ရှိပါသည်။

ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် သည် SDG များ အောင်မြင်မှုကို အရှိန်အဟုန်မြှင့်တင်ရန် ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍများနှင့် မိတ်ဖက်ဖွဲ့စည်းမှုများအား တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။

ယူအန်ဒီပီ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

သင် ရောက်ရှိနေသော နေရာမှာ ယူအန်ဒီပီ မြန်မာ 
သွားရောက်ရမည့်နေရာ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ယူအန်ဒီပီ

က

ကင်ညာ ကင်မရွန်း ကမ္ဘောဒီးယား ကာဂျဇ်စတန် ကာဇက်စတန် ကိတ်ဗာဒီ ကိုဆိုဗို ကိုမိုရိုစ် ကိုရီးယားပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ ကိုလမ်ဘီယာ ကို့တ် ဒီဗွာ ကူဝိတ် ကော်စတာရီကာ ကျူးဘား ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ ကွန်ဂိုသမ္မတနိုင်ငံ

ချတ်ဒ် ချီလီ

ဂမ်ဘီယာ ဂါနာ ဂါဘွန် ဂိုင်ယာနာ ဂျမေကာ ဂျီဘူတီ

‌ဂျော်ဂျီယာ ‌ဂျော်ဒန်

ဂွာတီမာလာ ဂွီနီယာ ဂွီနီယာ-ဘစ်ဆော

ဆာမိုအာ (နိုင်ငံတကာရုံး) ဆားဗီးယား ဆိုက်ပရပ်စ် ဆိုမားလီးယား ဆီနီဂေါ ဆီရီယာလီယွန် ဆီးရီးယား ဆူဒန် ဆူရီနိမ်း ဆောင်တူမေးနှင့် ပရင်စီပီ

‌ဆော်ဒီအာရေးဗီးယား

ဇင်ဘာဘွေ ဇမ်ဘီယာ

‌တန်ဇေးနီးယား

တပ်ခ်မင်နစ္စတန် တရုတ် တာဂျစ္စတန် တိုဂို တီမောလက်စ်တေး တူနီးရှား တူရကီ

‌တောင်ဆူဒန် ‌တောင်အာဖရိက

ထရီနီဒက်နှင့် တိုဘာဂို ထိုင်း

ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံ

နမ်မီဘီယာ နိုင်ဂါ နိုင်ဂျီးရီးယား နီကာရာဂွာ နီပေါ

ပစိဖိတ်ရုံး ပနားမား ပါကစ္စတန် ပါပူဝါနယူးဂီနီ ပါရာဂွေး ပါလက်စတိုင်းလူမျိုးများအတွက် အကူအညီပေးရေး အစီအစဉ် ပီရူး

ဖိလစ်ပိုင်

ဗဟိုအာဖရိကန်သမ္မတနိုင်ငံ ဗီယက်နမ်

ဘင်နီဇွဲလား ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ဘယ်လာရုစ် ဘရာဇီး ဘလိဇ် ဘာကီနာဖာဆို ဘာဘေးဒိုးစ် ဘာရိန်း ဘိုလီးဗီးယား ဘီနင် ဘူတန် ဘူရွန်ဒီ

‌ဘော့စနီးယားနှင့် ဟာဇီဂိုးဗီးနား ‌ဘော့တ်စဝန်နာ

မက္ကဆီကို မက်ဒါဂက်စကာ မလေးရှား မာလဝီ မာလီ မိုဇမ်ဗစ်

‌မောရစ်ရှပ်စ်နှင့်ဆေးရှဲလ်စ် ‌မော်ရိုကို

မော်ရီတေးနီးယား မော်လ်ဒိုက်ဗ်စ်

‌မော်လ်ဒိုဗာ

မြန်မာ

‌မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား

မွန်ဂိုလီးယား မွန်တီနီဂရိုး

ယူကရိန်း ယူဂန်ဒါ ယူဇဘက္ကစ္စတန်

ရဝမ်ဒါ ရီမင်

လက်ဘနွန် လစ်ဗျား လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ လိုင်ဘားရီးယား လီဆိုသို

သီရိလင်္ကာ

‌ဟေတီ

ဟွန်ဒူးရပ်စ်

အက်စတိုးနီးယား အင်ဒိုနီးရှား အဇာဘိုင်ဂျန် အန်ဂိုလာ အယ်လ်ဂျီးရီးယား အယ်လ်ဆာဗေးဒိုး အယ်လ်ဘေးနီးယား အာဂျင်တီးနား အာဖဂန်နစ္စတန် အာမေးနီးယား အိန္ဒိယ အီကွေတာဂီနီ အီကွေဒေါ အီဂျစ် အီရတ်သမ္မတနိုင်ငံ အီရန် အီရီထရီးယား အီသီယိုးပီးယား

ဥရုဂွေး