စီမံချက် အားလုံး (၂၀၁၈ - ၂၀၂၂)


မြန်မာနိုင်ငံ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းကဏ္ဍ၏ ခေါင်းဆောင်မှု၊ ထိရောက်မှု၊ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေမှုနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍအလိုက် ကျွမ်းကျင်မှု စီမံချက်

အမှုထမ်းပေါင်း တစ်သန်းခန့်ရှိသော မြန်မာအစိုးရဝန်ထမ်းအဖွဲ့သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီ ကူပြောင်းမှုနှင် နိုင်ငံအတွင်း ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရာတွင် အရေးပါသော ကဏ္ဍတစ်ခုမှ ပါဝင်လျက်ရှိသည်…  


ကုလသမဂ္ဂ လူဦးရေဆိုင်ရာ ရန်ပုံငွေအဖွဲ့ခွဲ (UNFPA) နှင့်အတူ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း လူမှုစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရေးတွင် အမျိုးသမီးများ အရေးဆိုခွင့်များ အားကောင်းလာစေရန် အခက်အခဲများကို ကျော်ဖြတ်ခြင်း

ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း အသိုက်အဝန်းများအကြား လူမှုစည်းလုံးမှု ရရှိရေးကို အားပေး မြှင့်တင်ရာမှတစ်ဆင့် သာမန်ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် အောက်ခြေမှစတင်၍ ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်ရေး…  


တောင်တန်းများမှသည် သန္တာကျောက်တန်းများဆီသို့ - တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ကုန်းတွင်းနှင့် အဏ္ဏဝါဂေဟ စနစ်ဆိုင်ရာ ဘက်စုံစီမံခန့်ခွဲမှု

မြန်မာနိုင်ငံတွင် အဓိက ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများရှိရာ နယ်မြေများသည် တနင်္သာရီတိုင်းတွင် ၂၀% တည်ရှိနေပြီး ယင်းတို့တွင် အင်ဒိုမြန်မာဒေသရှိ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများ တည်ရှိသည့် နေရာဒေသ၊…  


ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး မိတ်ဖက်များအဖွဲ့

CPG၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာသည် ဆက်စပ်ပါဝင်သူမျိုးစုံနှင့် ပူးပေါင်း မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ထိရောက်သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မှုအဖြစ် မြှင့်တင်ပေးနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ CPG၏ သဘောတူညီမှု…  အင်းလေးကန်ဒေသ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အင်းလေးကန်ဒေသ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ အားကောင်းလာစေရန် ပံ့ပိုးပေးခြင်း

အင်းလေးကန်သည် သယံဇာတများအား ရေရှည်တည်တံ့ခြင်း မရှိသည့် အသုံးပြုမှုများ၊ လူဦးရေတိုးပွားလာမှု၊ ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှုနှင့် လျင်မြန်စွာ ဖွံ့ဖြိုးလာသည့် ခရီးသွားကဏ္ဍတို့၏ စုပေါင်းသက်ရောက်မှုများကြောင့်…  


မြန်မာနိုင်ငံ အပူပိုင်းဇုံဒေသအတွင်း ရေအရင်းအမြစ်နှင့် စားနပ်ရိက္ခာ ဖူလုံမှုတို့အပေါ် တွင် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့် ပေါ်ပေါက်လာနိုင်သည့် အန္ရရာယ်များကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်း

ဤစီမံကိန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းဒေသတွင် စိုက်ပျိုရေးနှင့်မွေးမြူရေး ထုတ်လုပ်မှု ဖြစ်စဉ်များအပေါ် တိုး၍သက်ရောက်လာနေသော ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု အကျိုးဆက်များကို လျှော့ချရန် ရည်ရွယ်ပြီး ၎င်းတို့မှာ…  မြန်မာနိုင်ငံရှိ သဘာဝနယ်မြေများ ရေရှည်တည်တံ့စေမှု စီမံအုပ်ချုပ်မှုမြင့်တင်ခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံသည် နှစ်၅၀ကျော် အကြာ တံခါးပိတ်ဝါဒပြီးနောက် တဟုန်ထိုး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို တွေကြုံနေရသည်။ သမိုင်းတစ်လျှောက် ဤ ထူးခြားလှသော ကာလသည် ဒေသတွင်း၊ နိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံတကာ…  


(ပြီးစီး) ရခိုင်ဒေသရှိ အမျိုးသမီးအတွက် အားလုံးအကျုံးဝင်သော ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့် စွမ်းအားမြှင့်တင်မှု ပူးပေါင်းအစီအစဉ်

ဤပူးပေါင်းအစီအစဉ်သည် ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရ (RSG)အား ဒေသန္တရ ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းနှင့် အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပွဲများအတွက် ဒီမိုကရေစီဆန်သော လုပ်ငန်းစဉ်များအား အတည်တကျသတ်မှတ်ခြင်းနှင့်…  


ကောင်းမွန်သော ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများနှင့် တုံ့ပြန်ခြင်းတို့မှတစ်ဆင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ငလျင်ဒဏ်ခံရလေ့ရှိသော ဒေသများတွင် တုံ့ပြန်နိုင်စွမ်း မြှင့်တင်ပေးခြင်း

နိုင်ငံအပေါ်သက်ရောက်သည့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များအားလုံးထဲတွင် ငလျင်များသည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ရရှိရေးအတွက် အကြီးမားဆုံး ခြိမ်းခြောက်မှုဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ထိခိုက်နှုန်းမြင့်ဘေးအန္တရာယ်အလိုက်…  


ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် လူ့အသိုက်အဝန်း စည်းလုံးညီညွတ်မှုတို့ကို စဉ်ဆက်မပြတ်ထိန်းသိမ်းခြင်း

ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် လူ့အသိုက်အဝန်းစည်းလုံးညီညွတ်မှုတို့ကို ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် ဖြစ်စဉ်များ၊ မူဝါဒများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများတို့အား ခိုင်မာအားကောင်းစေရေး။  


ဘေးအန္တရာယ်ရင်ဆိုင်တုန့်ပြန်နိုင်စွမ်းနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ စီမံချက်

ဤစီမံချက်နှင့်အတူ အရေးပါသော ကဏ္ဍများနှင့် အဓိက ပြည်နယ်များ၊ တိုင်းဒေသကြီးများအတွက် ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းများတွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ ရာသီဥတု ဖောက်ပြန်မှုနှင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ…  


မြို့နယ်အဆင့် ဒီမိုကရေစီနည်းကျ ဒေသန္တရ အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ် စီမံချက်

မြို့နယ်အဆင့်တွင် အားလုံးအကျုံးဝင်သော ဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးနှင့် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု လျှော့ချရေးကို တိုးမြှင့်စေရေး  


ထိရောက်မှုရှိပြီး တုံ့ပြန်ဖြည့်ဆည်းပေးမှုရှိသော အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်ပေါ်ရေး အထောက်အကူပြု စီမံချက်

SERIP သည် မြန်မာပြည်သူအားလုံး၏ လိုအပ်ချက်များနှင့် လိုအင်ဆန္ဒများအပေါ် တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်သည့်အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ဥပဒေပြုရေး အဖွဲ့အစည်းများ၏ လုပ်ငန်းစဉ်ထိရောက်မှုများ…  


တာဝန်ခံတာဝန်ယူ မှုနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု ခိုင်မာအားကောင်းစေရေးစီမံချက်

မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရမှ လူ့အခွင့်အရေးများနှင့် တရားမျှတမှုအပေါ် အခြေပြုသည့် တရားမျှတမှု၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့် တာဝန်ခံမှုရှိသော အုပ်ချုပ်ရေးတရားမျှတမှု အခွင့်အရေးများ နှင့် အမှုအခင်းဆိုင်ရာ…  

ယူအန်ဒီပီ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

သင် ရောက်ရှိနေသော နေရာမှာ ယူအန်ဒီပီ မြန်မာ 
သွားရောက်ရမည့်နေရာ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ယူအန်ဒီပီ

က

ကင်ညာ ကင်မရွန်း ကမ္ဘောဒီးယား ကာဂျဇ်စတန် ကာဇက်စတန် ကိတ်ဗာဒီ ကိုဆိုဗို ကိုမိုရိုစ် ကိုရီးယားပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ ကိုလမ်ဘီယာ ကို့တ် ဒီဗွာ ကူဝိတ် ကော်စတာရီကာ ကျူးဘား ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ ကွန်ဂိုသမ္မတနိုင်ငံ

ချတ်ဒ် ချီလီ

ဂမ်ဘီယာ ဂါနာ ဂါဘွန် ဂိုင်ယာနာ ဂျမေကာ ဂျီဘူတီ

‌ဂျော်ဂျီယာ ‌ဂျော်ဒန်

ဂွာတီမာလာ ဂွီနီယာ ဂွီနီယာ-ဘစ်ဆော

ဆာမိုအာ (နိုင်ငံတကာရုံး) ဆားဗီးယား ဆိုက်ပရပ်စ် ဆိုမားလီးယား ဆီနီဂေါ ဆီရီယာလီယွန် ဆီးရီးယား ဆူဒန် ဆူရီနိမ်း ဆောင်တူမေးနှင့် ပရင်စီပီ

‌ဆော်ဒီအာရေးဗီးယား

ဇင်ဘာဘွေ ဇမ်ဘီယာ

‌တန်ဇေးနီးယား

တပ်ခ်မင်နစ္စတန် တရုတ် တာဂျစ္စတန် တိုဂို တီမောလက်စ်တေး တူနီးရှား တူရကီ

‌တောင်ဆူဒန် ‌တောင်အာဖရိက

ထရီနီဒက်နှင့် တိုဘာဂို ထိုင်း

ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံ

နမ်မီဘီယာ နိုင်ဂါ နိုင်ဂျီးရီးယား နီကာရာဂွာ နီပေါ

ပစိဖိတ်ရုံး ပနားမား ပါကစ္စတန် ပါပူဝါနယူးဂီနီ ပါရာဂွေး ပါလက်စတိုင်းလူမျိုးများအတွက် အကူအညီပေးရေး အစီအစဉ် ပီရူး

ဖိလစ်ပိုင်

ဗဟိုအာဖရိကန်သမ္မတနိုင်ငံ ဗီယက်နမ်

ဘင်နီဇွဲလား ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ဘယ်လာရုစ် ဘရာဇီး ဘလိဇ် ဘာကီနာဖာဆို ဘာဘေးဒိုးစ် ဘာရိန်း ဘိုလီးဗီးယား ဘီနင် ဘူတန် ဘူရွန်ဒီ

‌ဘော့စနီးယားနှင့် ဟာဇီဂိုးဗီးနား ‌ဘော့တ်စဝန်နာ

မက္ကဆီကို မက်ဒါဂက်စကာ မလေးရှား မာလဝီ မာလီ မိုဇမ်ဗစ်

‌မောရစ်ရှပ်စ်နှင့်ဆေးရှဲလ်စ် ‌မော်ရိုကို

မော်ရီတေးနီးယား မော်လ်ဒိုက်ဗ်စ်

‌မော်လ်ဒိုဗာ

မြန်မာ

‌မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား

မွန်ဂိုလီးယား မွန်တီနီဂရိုး

ယူကရိန်း ယူဂန်ဒါ ယူဇဘက္ကစ္စတန်

ရဝမ်ဒါ ရီမင်

လက်ဘနွန် လစ်ဗျား လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ လိုင်ဘားရီးယား လီဆိုသို

သီရိလင်္ကာ

‌ဟေတီ

ဟွန်ဒူးရပ်စ်

အက်စတိုးနီးယား အင်ဒိုနီးရှား အဇာဘိုင်ဂျန် အန်ဂိုလာ အယ်လ်ဂျီးရီးယား အယ်လ်ဆာဗေးဒိုး အယ်လ်ဘေးနီးယား အာဂျင်တီးနား အာဖဂန်နစ္စတန် အာမေးနီးယား အိန္ဒိယ အီကွေတာဂီနီ အီကွေဒေါ အီဂျစ် အီရတ်သမ္မတနိုင်ငံ အီရန် အီရီထရီးယား အီသီယိုးပီးယား

ဥရုဂွေး