ကောင်းမွန်သော ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများနှင့် တုံ့ပြန်ခြင်းတို့မှတစ်ဆင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ငလျင်ဒဏ်ခံရလေ့ရှိသော ဒေသများတွင် တုံ့ပြန်နိုင်စွမ်း မြှင့်တင်ပေးခြင်း

ဓာတ်ပုံ- ယူအန်ဒီပီမြန်မာ

 

အခြေအနေ- ပိတ်သိမ်းပြီး
ကြာချိန်- ၂၀၁၇ ဇူလိုင်လ မှ ၂၀၁၉ ဇူလိုင်လ
ဘက်ဂျတ်- ယူရို ၉၃၁,၁၈၄
လွှမ်းခြုံရာဒေသ- အမျိုးသားအဆင့်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးဒေသတိုင်းဒေသကြီး၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ ချင်းပြည်နယ်
အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ- အမျိုးသား၊ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီး သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲရေး ကော်မတီများတွင် အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သည့် အစိုးရအဖွဲ့ ဦးစီးဌာနများ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ ချင်းပြည်နယ် ( မြန်မာနိုင်ငံရှိ ငလျင်ဒဏ်ခံရလေ့ အရှိဆုံး ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး ၆ခု) မှ ကျောင်းနေအရွယ် ကလေးများနှင့် ဒေသတွင်းနေထိုင်သူများ
အလှုရှင်များ- ယူရို ၈၀၀,၀၀၀ (ECHO)
ယူရို ၁၃၁,၁၈၄ (ယူအန်ဒီပီ)
အလေးထားဆောင်ရွက်ရာနယ်ပယ်- ကောင်းမွန်သော ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများနှင့် တုံ့ပြန်ခြင်းတို့မှတစ်ဆင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ငလျင်ဒဏ်ခံရလေ့ရှိသော ဒေသများတွင် တုံ့ပြန်နိုင်စွမ်း မြှင့်တင်ပေးခြင်း
မိတ်ဖက်များ- ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန နှင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ ဘေးဒုက္ခဖြစ်နိုင်မှု လျော့ချရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့

စီမံချက်အကြောင်း

ဤစီမံကိန်းသည် ကောင်းမွန်သော ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများမှတစ်ဆင့် ငလျင်များ၏ အကျိုးဆက်များကို ကြံကြံခံနိုင်စေရန် အမျိုးသားအဆင့်၊ တိုင်းနှင့် ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ်၊ ရပ်ရွာ အဆင့် များတွင် ထိခိုက်လွယ်သော လူ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အစိုးရဌာများကို ငလျင်ဒဏ်ခံနိုင်စွမ်း မြှင့်တင်ပေးလျက်ရှိသည်။ ဤစီမံကိန်း၏ အဓိက အလေးထားဆောင်ရွက်ရာမှာ ငလျင်တစ်ခုဖြစ်ပွားစဉ် ဆောင်ရွက်ရမည့် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် တုံ့ပြန်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု စွမ်းရည် အားကောင်းလားရေး နှင့် လူထုအသိပညာပေး လုပ်ငန်းများ အားကောင်းလာရေးတို့ဖြစ်သည်။ ဤစီမံကိန်းကို ဆန်ဒိုင်း ဦးစားပေးသတ်မှတ်ချက်များမှ လုပ်ငန်းစဉ် ၂ နှင့် ၄ အတွက် (Sendai Priorites for Actions 2 and 4)၊ ဘေးအန္တရာယ် စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် အ‌ရေးပေါ်တုံ့ပြန်ခြင်းဆိုင်ရာ အာဆီယံသဘောတူညီချက်စာချုပ်)AADMER( လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အစီအစဉ် ၂၀၁၆-၂၀၂၀)ဦးစားပေး ၁နှင့် ၃ နှင့်မြန်မာနိုင်ငံ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ ဘေးဒုက္ခဖြစ်နိုင်ခြေ လျော့ချရေး လုပ်ငန်းစဉ)၂၀၁၇)နှင့် အညီ ရပ်တည်ပြီး ပါဝင်ဖြည့်ဆည်း ဆောင်ရွက်သွားမည်။

ရည်မှန်းချက်များ-

ငလျင်ဒဏ်ခံရလေ့ရှိသော ဒေသများတွင် အသိပညာပေးခြင်း ၊ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းများနှင့် တုံ့ပြန်ခြင်း နည်းလမ်းများတို့မှတစ်ဆင့် လူ့အသိုင်းအဝိုင်းများအား ဒဏ်ခံနိုင်စွမ်းမြှင့်တင်ခြင်းနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍ စွမ်းဆောင်မှု ခိုင်မာအားကောင်းအောင်ပြုလုပ်ခြင်း

မျှော်မှန်းရလဒ်များ

  • အမျိုးသားအဆင့်၊ တိုင်းနှင့် ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ်၊ ရပ်ရွာ အဆင့် အဖွဲ့အစည်းများကို လက်တွေ့လေ့ကျင့် စမ်းသပ်စေပြီး ငလျင်ဆိုင်ရာ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများနှင့် တုံပြန်ဆောင်ရွက်ရေး အစီအစဉ်များဖြင့် အသင့်ပြင်ပေးပြီးဖြစ်မည်။

  • ငလျင်ဒဏ်ခံရလေ့အများဆုံးရှိသော ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီးများမှ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုအသီးသီးမှ အမျိုးသမီးများ၊ အမျိုးသားများ၊ ကလေးငယ်များကို ငလျင်တစ်ခု မဖြစ်မီ၊ ဖြစ်နေချိန်၊ ဖြစ်ပြီး ကာလတွင် အခြေခံ အသက်ကယ်ဆယ်ရေး နည်းစနစ်များအား သိရှိနားလည်မှု မြှင့်တင်ပေးနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။

  • အမျိုးသားအဆင့်နှင့် အာဆီယံအဆင့်များ၌ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ငလျင်ဒဏ် ခံနိုင်စွမ်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ကောင်းမွန်သော အလေ့အထများ၊ နည်ပညာဆိုင်ရာနှင့် သိပ္ပံနည်းကျအချက်အလက်များနှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ ဦးစားပေးမှုများကို ပေါင်းစည်း အသုံးချမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့အား ဆက်စပ်ပါဝင်သူများနှင့် အထူးသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ ငလျင်ဘေးအန္တရာယ် ဒဏ်ခံနိုင်စွမ်း မဟာဗျူဟာအောက်မှ အစိုးရအဖွဲ့အားလုံး အသုံးပြုနိုင်ရန် ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။

ထုတ်ဝေထားသည့် စာတမ်းများ

ဗီဒီယိုများ

နိုင်ငံအပေါ်သက်ရောက်သည့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များအားလုံးထဲတွင် ငလျင်များသည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ရရှိရေးအတွက် အကြီးမားဆုံး ခြိမ်းခြောက်မှုဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ထိခိုက်နှုန်းမြင့်ဘေးအန္တရာယ်အလိုက် အမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်မှုများတွင် ငလျင်ဘေးအန္တရာယ်များသည် အဓိကထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် အကြောင်းရင်းများထဲတွင်ပါဝင်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် ပြတ်ရွေ့ကြောင်းများပေါ်တွင်တည်ရှိပြီး အမည်များမှာ- စစ်ကိုင်း ပြတ်ရွေ့ကြော၊ ကျောက်ကြမ်း ပြတ်ရွေ့ကြော၊ ကုလားတန် ပြတ်ရွေ့ကြောနှင့် ကဘော် ပြတ်ရွေ့ကြော စသည်တို့ဖြစ်သည်။

ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန၏ ဦးဆောင်မှုနှင့် ဥရောပသမဂ္ဂ မြို့ပြကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့် လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ အကူအညီ (ECHO)မှ ရက်ရောသော အထောက်အပံ့တို့အောက်တွင်၊ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပွားသည့် ငလျင်များကြောင့် အသက်ဆုံးရှုံးမှုများကို လျော့ချရန် ရည်ရွယ်၍ ယူအန်ဒီပီ မြန်မာသည် " ကောင်းမွန်သော ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများနှင့် တုံ့ပြန်ခြင်းတို့မှတစ်ဆင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ငလျင်ဒဏ်ခံရလေ့ရှိသော ဒေသများတွင် တုံ့ပြန်နိုင်စွမ်း မြှင့်တင်ပေးခြင်း” အမည်ပေးထားသည့် ၁၈လကြာ စီမံချက်တစ်ခုကို အကောင်အထည်ဖော်လျက်ရှိသည်။ ဤစီမံကိန်းသည် ငလျင်ဖြစ်လေ့အရှိဆုံး ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးများ ( ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ စစ်ကိုင်း၊ ပဲခူး တိုင်းဒေသကြီးများ၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ ချင်းပြည်နယ်) နှင့် ပြည်ထောင်စု နယ်မြေ (နေပြည်တော်) တို့ကို လွမ်းခြုံနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

ယူအန်ဒီပီမြန်မာမှ ငလျင်ဖြစ်ပွားခဲ့လျှင်လုပ်ဆောင်ရမည့် ဘေးကင်းရေးနှင့် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး နည်းလမ်းများကို ထောက်ပံပေးရန် ရုပ်သံတွဲများကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ဤသတင်းအချက်အလက်ကို သင့်သူငယ်ချင်းများနှင့် မိသားစုများဆီသို့ မျှဝေပေးပါ။
 

ကျောင်းနေအရွယ် ကလေးငယ်များရှိသည့် အသိုင်းအဝိုင်းများအကြား ငလျင်ဆိုင်ရာ ဒဏ်ခံနိုင်စွမ်း အားပေးမြှင့်တင်ခြင်း

ငလျင် မည်သည့် နေရာနှင့်အချိန်တွင် ဖြစ်ပွားမည်ကို ခန့်မှန်းရန်မှာ ခက်ခဲသည်။ ကျောင်းနေအရွယ် ကလေးများသည် ကျောင်းချိန်အတွင်း ဘေးကင်းအောင် မည်သို့နေထိုင်ရမည်ကို သိပါသလား။ ကလေးငယ်များအနေဖြင့် ယခုဗွီဒီယိုတွင် ငလျင်ဆိုင်ရာ ဘေးကင်းလုံခြုံရေး ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်များကို လေ့လာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

ကျေးလက်ဒေသနေပြည်သူများအတွင်း လူထုအား ငလျင်ဒဏ် ခံနိုင်စွမ်း အားပေးမြင့်တင်ခြင်း

ကျေးလက်ဒေသနေပြည်သူများအတွင်း လူထုအား ငလျင်ဒဏ် ခံနိုင်စွမ်း အားပေးမြင့်တင်ခြင်း

မြို့ပြနေပြည်သူများအတွင်း လူထုအား ငလျင်ဒဏ် ခံနိုင်စွမ်း မြှင့်တင်ပေးခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ငလျင်ဖြစ်ပွားသည့် အဓိကဇုံကြီးနှစ်ခုအနက်မှ တစ်ခုပေါ်တွင်တည်ရှိသဖြင့် ငလျင်ဒဏ်မကြာခဏခံရလေ့ရှိသည်။ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုသည် ငလျင်ဆိုင်ရာ ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်မှု လျော့ချရေးအတွက် အလွန်အရေးကြီးသည့် ကိစ္စ ဖြစ်သည်။ ဤရုပ်သံသည် မိမိအိမ်တွင် ငလျင်လှုပ်မှုတစ်ခုကြောင့် ဖြစ်ပွားမည့် ဆုံးရှုံးမှုများကို အနည်းဆုံးဖြစ်စေရန် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရေးနည်းလမ်းများအကြောင်း တင်ပြသွားမည်ဖြစ်သည်။

သတင်းစဉ်များ

နှစ်အလိုက် ဘက်ဂျတ်

ခုနှစ်
ပမာဏ
၂၀၁၇ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၉၂,၀၇၄
၂၀၁၈ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇၅၃,၀၁၇
၂၀၁၉ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၀၉,၂၇၆
စုစုပေါင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁,၀၅၄,၃၆၇

ယူအန်ဒီပီ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

သင် ရောက်ရှိနေသော နေရာမှာ ယူအန်ဒီပီ မြန်မာ 
သွားရောက်ရမည့်နေရာ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ယူအန်ဒီပီ

က

ကင်ညာ ကင်မရွန်း ကမ္ဘောဒီးယား ကာဂျဇ်စတန် ကာဇက်စတန် ကိတ်ဗာဒီ ကိုဆိုဗို ကိုမိုရိုစ် ကိုရီးယားပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ ကိုလမ်ဘီယာ ကို့တ် ဒီဗွာ ကူဝိတ် ကော်စတာရီကာ ကျူးဘား ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ ကွန်ဂိုသမ္မတနိုင်ငံ

ချတ်ဒ် ချီလီ

ဂမ်ဘီယာ ဂါနာ ဂါဘွန် ဂိုင်ယာနာ ဂျမေကာ ဂျီဘူတီ

‌ဂျော်ဂျီယာ ‌ဂျော်ဒန်

ဂွာတီမာလာ ဂွီနီယာ ဂွီနီယာ-ဘစ်ဆော

ဆာမိုအာ (နိုင်ငံတကာရုံး) ဆားဗီးယား ဆိုက်ပရပ်စ် ဆိုမားလီးယား ဆီနီဂေါ ဆီရီယာလီယွန် ဆီးရီးယား ဆူဒန် ဆူရီနိမ်း ဆောင်တူမေးနှင့် ပရင်စီပီ

‌ဆော်ဒီအာရေးဗီးယား

ဇင်ဘာဘွေ ဇမ်ဘီယာ

‌တန်ဇေးနီးယား

တပ်ခ်မင်နစ္စတန် တရုတ် တာဂျစ္စတန် တိုဂို တီမောလက်စ်တေး တူနီးရှား တူရကီ

‌တောင်ဆူဒန် ‌တောင်အာဖရိက

ထရီနီဒက်နှင့် တိုဘာဂို ထိုင်း

ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံ

နမ်မီဘီယာ နိုင်ဂါ နိုင်ဂျီးရီးယား နီကာရာဂွာ နီပေါ

ပစိဖိတ်ရုံး ပနားမား ပါကစ္စတန် ပါပူဝါနယူးဂီနီ ပါရာဂွေး ပါလက်စတိုင်းလူမျိုးများအတွက် အကူအညီပေးရေး အစီအစဉ် ပီရူး

ဖိလစ်ပိုင်

ဗဟိုအာဖရိကန်သမ္မတနိုင်ငံ ဗီယက်နမ်

ဘင်နီဇွဲလား ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ဘယ်လာရုစ် ဘရာဇီး ဘလိဇ် ဘာကီနာဖာဆို ဘာဘေးဒိုးစ် ဘာရိန်း ဘိုလီးဗီးယား ဘီနင် ဘူတန် ဘူရွန်ဒီ

‌ဘော့စနီးယားနှင့် ဟာဇီဂိုးဗီးနား ‌ဘော့တ်စဝန်နာ

မက္ကဆီကို မက်ဒါဂက်စကာ မလေးရှား မာလဝီ မာလီ မိုဇမ်ဗစ်

‌မောရစ်ရှပ်စ်နှင့်ဆေးရှဲလ်စ် ‌မော်ရိုကို

မော်ရီတေးနီးယား မော်လ်ဒိုက်ဗ်စ်

‌မော်လ်ဒိုဗာ

မြန်မာ

‌မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား

မွန်ဂိုလီးယား မွန်တီနီဂရိုး

ယူကရိန်း ယူဂန်ဒါ ယူဇဘက္ကစ္စတန်

ရဝမ်ဒါ ရီမင်

လက်ဘနွန် လစ်ဗျား လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ လိုင်ဘားရီးယား လီဆိုသို

သီရိလင်္ကာ

‌ဟေတီ

ဟွန်ဒူးရပ်စ်

အက်စတိုးနီးယား အင်ဒိုနီးရှား အဇာဘိုင်ဂျန် အန်ဂိုလာ အယ်လ်ဂျီးရီးယား အယ်လ်ဆာဗေးဒိုး အယ်လ်ဘေးနီးယား အာဂျင်တီးနား အာဖဂန်နစ္စတန် အာမေးနီးယား အိန္ဒိယ အီကွေတာဂီနီ အီကွေဒေါ အီဂျစ် အီရတ်သမ္မတနိုင်ငံ အီရန် အီရီထရီးယား အီသီယိုးပီးယား

ဥရုဂွေး