ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး မိတ်ဖက်များအဖွဲ့

Photo: ယူအန်ဒီပီ မြန်မာ

 

အခြေအနေ- လက်ရှိ လုပ်ဆောင်ဆဲ
ကြာချိန် ၂၀၁၈ မှ ၂၀၂၀
ဘက်ဂျတ်- အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆၂၅,၀၀၀
လွှမ်းခြုံရာဒေသ အလှည့်ကျဦးဆောင်သည့်ပုံစံဖြင့် အဖွဲ့၏ စုစည်း ကြိုးစားအားများကို ဦးဆောင်လျက်ရှိသည့် CPG အထောက်အကူပြုသူများနှင့် အထောက်အကူပြုကိုယ်စားလှယ်များ၊ ရွေးချယ်ထားသော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး မိတ်ဖက်များ (CPs) အပါအဝင် CPGမှ ဦးစားပေးမဟာဗျူဟာများကို ချမှတ်ထားသည်။ ထိုမဟာဗျူဟာများကို ကဏ္ဍအသီးသီးတွင် အထောက်အပံ့ပေးနိုင်မည့် အတွင်းဝန်တစ်ဦးက CPG အား အကူအညီပေးလျက်ရှိသည်။ အတွင်းဝန်ရာထူးကို ယူအန်ဒီပီမှ လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသည်။
အလေးထားဆောင်ရွက်ရာ နယ်ပယ်- ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ထိရောက်မှုရှိခြင်း
မိတ်ဖက်များ- ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး မိတ်ဖက်များ

စီမံချက်အကြောင်း

ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး မိတ်ဖက်များအဖွဲ့ (CPG) ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကော်ပိုရေးရှင်းများ မိတ်ဖက်များ (CPs) အတွက် အဓိက ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ယန္တရားအဖြစ် အကောင်အထည်ဖော် ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ လက်ရှိတွင် အဖွဲ့ဝင်အေဂျင်စီပေါင်း ၇၈ ဖွဲ့ထိရှိနေပြီဖြစ်သည်။ CPG သည် ၎င်းလုပ်ငန်းစဉ်များမှတစ်ဆင့် သက်ဆိုင်ရာ ပြဿနာများနှင့် မဟာဗျူဟာကျသော စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုများအပေါ်  အဓိက ဆက်စပ်ပါဝင်နေသူများနှင့်အတူ အလေးထား ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည်။ CPG ကို ယူအန်ဒီပီမှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော အတွင်းဝန်တစ်ဦးမှ အထောက်အပံ့ပေးလျက်ရှိသည်။

CPG လက်အောက်ရှိ လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်-

  • ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အထောက်အကူပြု မူဝါဒဖွံ့ဖြိုးမှု ထိရောက်မှုရှိရေး၊ 

  • CSO နှင့် INGO အဖွဲ့များအကြား ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်း၊ 

  • လူသားခြင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖွံ့ဖြိုးမှု ဗဟိုချက်၊ 

  • ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး (အကျွမ်းမှုရှိသော ဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် PSD ဖိုရမ် အဖြစ်လည်းသိထားကြသည်)၊ 

  • ရခိုင်ပြည်နယ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ 

  • မြို့ပြ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ 

  • အစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ (အောက်ပါ သီးခြားရပ်တည်သည့် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ခြောက်ဖွဲ့- ရွေးကောက်ပွဲ အထောက်အပံ့ပေးရေးအဖွဲ့၊ ကောင်းမွန်သော အုပ်ချုပ်မှု ပေါ်ပေါက်လာစေရေးအဖွဲ့၊ လွှတ်တော် အထောက်အကူပြုအဖွဲ့၊ ပြည်သူ့ရေးရာ စီမံခန့်ခွဲမှု ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအဖွဲ့၊ ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် အဂတိ တိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် တရားမျှတမှု ရရှိနိုင်ရေး အဖွဲ့) တို့ ပါဝင်သည်။

ရည်မှန်းချက်များ

CPG၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာသည် ဆက်စပ်ပါဝင်သူမျိုးစုံနှင့် ပူးပေါင်း  မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ထိရောက်သော  ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မှုအဖြစ် မြှင့်တင်ပေးနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ CPG၏ သဘောတူညီမှု ရည်ညွှန်းချက်(ToR)မှလည်း ထိုလုပ်ပိုင်ခွင့်သည် "မြန်မာနိုင်ငံရှိ စီးပွားရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း မိတ်ဖက်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ထိရောက်မှုများအပေါ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဥပဒေသများနှင့်အညီ အတူတကွလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် ဖိုရမ်တစ်ခု အထောက်အပံပေးနိုင်ရေး" လုပ်ဆောင်မည် ဖြစ်သည်ဟု အတိအလင်းဖော်ပြပြီးဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ အဓိကရည်မှန်းချက်မှာ "ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ထိရောက်မှုများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းမိတ်ဖက်များအကြား အချက်အလက်ဝေမျှနိုင်ရေးအတွက် အဓိက ဖိုရမ်တစ်ရပ် အဖြစ်ရပ်တည်ရေး - နှင့် စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းမိတ်ဖက်များမှ မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရအဖွဲ့(GoM) နှင့် အခြားအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူပူးပေါင်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်းတွင် အကောင်းဆုံးတိုးတက်လာရန် မည်သို့လုပ်ဆောင်နိုင်မည်ကို ဆုံဖြတ်ချက်များချနိုင်ရန်” ဖြစ်သည်။

မျှော်မှန်းထားသော ရလဒ်

  •  ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး မိတ်ဖက်များအဖွဲ့သည် အမျိုးသားအဆင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်များနှင့် SDGsများကို အထောက်အကူပြုသည့် ညှိနှိုင်းမှုများတွင် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်ထိရောက်မှုများရှိခြင်း

  •   ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ ဖြေရှင်းချက်များအတွက် ထိရောက်သော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းများနှင့် ထိရောက်သော မိတ်ဖွဲ့ခြင်းများပြုလုပ်ရန် ကြီးကြပ်ရေးတာဝန်များကို အားကောင်းလာစေခြင်း

  •  ထိရောက်သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မှုများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အသိပညာများ ထုတ်ဖော်ခြင်းနှင့် မျှဝေခြင်းများပြုလုပ်ပေးနိုင်ရ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ထားရှိခြင်း  

ယူအန်ဒီပီ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

သင် ရောက်ရှိနေသော နေရာမှာ ယူအန်ဒီပီ မြန်မာ 
သွားရောက်ရမည့်နေရာ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ယူအန်ဒီပီ

က

ကင်ညာ ကင်မရွန်း ကမ္ဘောဒီးယား ကာဂျဇ်စတန် ကာဇက်စတန် ကိတ်ဗာဒီ ကိုဆိုဗို ကိုမိုရိုစ် ကိုရီးယားပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ ကိုလမ်ဘီယာ ကို့တ် ဒီဗွာ ကူဝိတ် ကော်စတာရီကာ ကျူးဘား ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ ကွန်ဂိုသမ္မတနိုင်ငံ

ချတ်ဒ် ချီလီ

ဂမ်ဘီယာ ဂါနာ ဂါဘွန် ဂိုင်ယာနာ ဂျမေကာ ဂျီဘူတီ

‌ဂျော်ဂျီယာ ‌ဂျော်ဒန်

ဂွာတီမာလာ ဂွီနီယာ ဂွီနီယာ-ဘစ်ဆော

ဆာမိုအာ (နိုင်ငံတကာရုံး) ဆားဗီးယား ဆိုက်ပရပ်စ် ဆိုမားလီးယား ဆီနီဂေါ ဆီရီယာလီယွန် ဆီးရီးယား ဆူဒန် ဆူရီနိမ်း ဆောင်တူမေးနှင့် ပရင်စီပီ

‌ဆော်ဒီအာရေးဗီးယား

ဇင်ဘာဘွေ ဇမ်ဘီယာ

‌တန်ဇေးနီးယား

တပ်ခ်မင်နစ္စတန် တရုတ် တာဂျစ္စတန် တိုဂို တီမောလက်စ်တေး တူနီးရှား တူရကီ

‌တောင်ဆူဒန် ‌တောင်အာဖရိက

ထရီနီဒက်နှင့် တိုဘာဂို ထိုင်း

ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံ

နမ်မီဘီယာ နိုင်ဂါ နိုင်ဂျီးရီးယား နီကာရာဂွာ နီပေါ

ပစိဖိတ်ရုံး ပနားမား ပါကစ္စတန် ပါပူဝါနယူးဂီနီ ပါရာဂွေး ပါလက်စတိုင်းလူမျိုးများအတွက် အကူအညီပေးရေး အစီအစဉ် ပီရူး

ဖိလစ်ပိုင်

ဗဟိုအာဖရိကန်သမ္မတနိုင်ငံ ဗီယက်နမ်

ဘင်နီဇွဲလား ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ဘယ်လာရုစ် ဘရာဇီး ဘလိဇ် ဘာကီနာဖာဆို ဘာဘေးဒိုးစ် ဘာရိန်း ဘိုလီးဗီးယား ဘီနင် ဘူတန် ဘူရွန်ဒီ

‌ဘော့စနီးယားနှင့် ဟာဇီဂိုးဗီးနား ‌ဘော့တ်စဝန်နာ

မက္ကဆီကို မက်ဒါဂက်စကာ မလေးရှား မာလဝီ မာလီ မိုဇမ်ဗစ်

‌မောရစ်ရှပ်စ်နှင့်ဆေးရှဲလ်စ် ‌မော်ရိုကို

မော်ရီတေးနီးယား မော်လ်ဒိုက်ဗ်စ်

‌မော်လ်ဒိုဗာ

မြန်မာ

‌မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား

မွန်ဂိုလီးယား မွန်တီနီဂရိုး

ယူကရိန်း ယူဂန်ဒါ ယူဇဘက္ကစ္စတန်

ရဝမ်ဒါ ရီမင်

လက်ဘနွန် လစ်ဗျား လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ လိုင်ဘားရီးယား လီဆိုသို

သီရိလင်္ကာ

‌ဟေတီ

ဟွန်ဒူးရပ်စ်

အက်စတိုးနီးယား အင်ဒိုနီးရှား အဇာဘိုင်ဂျန် အန်ဂိုလာ အယ်လ်ဂျီးရီးယား အယ်လ်ဆာဗေးဒိုး အယ်လ်ဘေးနီးယား အာဂျင်တီးနား အာဖဂန်နစ္စတန် အာမေးနီးယား အိန္ဒိယ အီကွေတာဂီနီ အီကွေဒေါ အီဂျစ် အီရတ်သမ္မတနိုင်ငံ အီရန် အီရီထရီးယား အီသီယိုးပီးယား

ဥရုဂွေး