တောင်တန်းများမှသည် သန္တာကျောက်တန်းများဆီသို့ - တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ကုန်းတွင်းနှင့် အဏ္ဏဝါဂေဟ စနစ်ဆိုင်ရာ ဘက်စုံစီမံခန့်ခွဲမှု

ဓာတ်ပုံ- ယူအန်ဒီပီ မြန်မာ

 

အခြေအနေ-
လက်ရှိ ဆိုင်းငံ့ထား၊ လူမှုနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းများကို လိုက်နာခြင်းရှိမရှိ လူမှုနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ လိုက်နာမှုစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့က သုံးသပ်နေ။

စီမံကိန်းအကြောင်း တိုင်ချက်နှင့် လိုက်နာမှုသုံးသပ်ချက် အခြေအနေတို့ကို ဤနေရာတွင် ဖတ်ရှုနိုင်သည်။
ကြာချိန်- ၂၀၁၇ အောက်တိုဘာလ - ၂၀၂၃ စက်တင်ဘာလ
ဘက်ဂျတ်- အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅,၀၀၀,၂၅၀

လွှမ်းခြုံရာဒေသ-

မြန်မာနိုင်ငံ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး

အလှုရှင်များ- ကမ္ဘာ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ရန်ပုံငွေအဖွဲ့ (GEF)
အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ- သစ်တောဦးစီးဌာန (FD)၊ သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန (MoNREC)၊ ငါးလုပ်ငန်း ဦးစီးဌာန (DoF)၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန (MoALI)၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရ
အလေးထားဆောင်ရွက်ရာနယ်ပယ်- ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် နှင့် စွမ်းအင်
မိတ်ဖက်များ- သစ်တောဦးစီးဌာန (FD)၊ သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန (MoNREC)၊ ငါးလုပ်ငန်း ဦးစီးဌာန (DoF)၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန (MoALI)၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်နှင့်သဘာဝအပင် အဖွဲ့ (FFI)၊ Smithsonian Institution (SI)။ အခြားမိတ်ဖက်များ ထည့်သွင်းရေးကို စီမံကိန်း စတင်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရာနှင့် ဖော်ဆောင်နေစဉ်တို့တွင် ဆုံးဖြတ်ရွေးချယ်မည်။

စီမံကိန်းဆိုင်ရာ မှတ်တမ်း-

တောင်တန်းများမှသည် သန္တာကျောက်တန်းများဆီသို့ -  တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ကုန်းတွင်းနှင့် အဏ္ဏဝါဂေဟ စနစ်ဆိုင်ရာ ဘက်စုံစီမံခန့်ခွဲမှု[အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်][မြန်မာဘာသာဖြင့်][ကရင်ဘာသာဖြင့်]
စီမံကိန်းအကျဉ်း- စီမံကိန်းအကျဉ်း[အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်][မြန်မာဘာသာဖြင့်][ကရင်ဘာသာဖြင့်]
နောက်ဆက်တွဲများ-

နောက်ဆက်တွဲ ၁ [နှစ်ကာလများ လုပ်ငန်းအစီအစဉ်]

နောက်ဆက်တွဲ ၂ [စောင့်ကြည့်ရေး အစီအစဉ်]

နောက်ဆက်တွဲ ၃ [အကဲဖြတ်သုံးသပ်ရေး အစီအစဉ]

နောက်ဆက်တွဲ ၄(က) [‌GEF-6 ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲမှု စီမံကိန်းများအတွက် မျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်ကိရိယာ]

နောက်ဆက်တွဲ ၄(ခ) [‌မြေအဆင့်အတန်းကျဆင်းမှု အဓိကနယ်မြေ - စီမံကိန်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအစုစု စောင့်ကြည့်ရေးနှင့် မျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်ကိရိယာ (PMAT) - GEF-6]

နောက်ဆက်တွဲ ၄(ဂ) [GEF 6 ရေရှည်တည်တံ့သော သစ်တောစီမံခန့်ခွဲရေး စီမံကိန်းများအတွက် မျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်ကိရိယာ]

နောက်ဆက်တွဲ ၅ [စီမံကိန်း စီမံခန့်ခွဲရေး အရာရှိများနှင့် ဝန်ထမ်းများအတွက် သတ်မှတ်ချက်များ]

နောက်ဆက်တွဲ ၆ [ယူအန်ဒီပီ လူမှုနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ နှင့် လူမှုစစ်ဆေးခြင်း ပုံစံ (SESP)]

နောက်ဆက်တွဲ ၇ [ယူအန်ဒီပီ စီမံကိန်း အရည်အသွေးအာမခံချက် အစီရင်ခံစာ]

နောက်ဆက်တွဲ ၁၀ [ထပ်ဆောင်း သဘောတူညီမှုများ/ ငွေကြေး ပူးတွဲထောက်ပံ့ရေး အဆိုပြုလွှာများ]

နောက်ဆက်တွဲ ၁၁ [ကုန်းတွင်း/ အဏ္ဏဝါ သဘာဝထိန်းသိမ်းရေး နယ်မြေများဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ]

နောက်ဆက်တွဲ ၁၂(က) [ကုန်းတွင်း/ အဏ္ဏဝါ ဂေဟစနစ်ဆိုင်ရာ ဘက်စုံစီမံခန့်ခွဲမှု (ILSM) အတွက် တနင်္သာရီတိုင်းအစိုးရက ပြုစုသော စွမ်းဆောင်ရည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အမှတ်ပေးဇယား]

နောက်ဆက်တွဲ ၁၂(ခ) [တနင်္သာရီတိုင်း သစ်တောဦးစီးဌာနက ပြုစုသော ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းခံနယ်မြေ စီမံခန့်ခွဲရေး စွမ်းဆောင်ရည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အမှတ်ပေးဇယား]

အခြားမှတ်တမ်းများ-

မေးလေ့ရှိသော မေးခွန်းများ[အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်]

မြန်မာဘာသာဖြင့်

[ကရင်ဘာသာဖြင့်]

စီမံချက်အကြောင်း

မြန်မာနိုင်ငံတွင် အဓိက ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများရှိရာ နယ်မြေများသည် တနင်္သာရီတိုင်းတွင် ၂၀% တည်ရှိနေပြီး ယင်းတို့တွင် အင်ဒိုမြန်မာဒေသရှိ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများ တည်ရှိသည့် နေရာဒေသ၊ အမြဲစိမ်းစိုစွတ်သစ်တောများတည်ရှိသည့် မြေနိမ့်ဒေသများ၊ အရှေ့တောင်အာရှ ကုန်းမကြီးရှိ အကြီးဆုံး လမုတော အချို့၊ ကျွန်းပေါင်း ၈၀၀ ခန့်နှင့် မြိတ်ကျွန်းစု၏ ကွဲပြားသော အဏ္ဏဝါဂေဟစနစ်များတို့ ပါဝင်သည်။ ထိုဂေဟစနစ်များသည် ကျား၊ အာရှဆင်၊ အာရှကြံ့သူတော်၊ ဆွန်ဒါသင်းခွေချပ်နှင့် အခြားသော အထင်ကရမျိုးစိတ်များပါဝင်သည့် ကောင်းမွန်စုံလင်လှသော ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲမှုကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။

တနင်္သာရီ၏ ကြွယ်ဝသော ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲမှုနှင့် ဂေဟစနစ်တို့သည် သစ်တောပြုန်းတီးမှုနှုန်း မြင့်လွန်းခြင်း (ရေရှည်တည်တံ့မှုကို ပျက်ပြားစေသည့် တရားမဝင် ဆီအုန်းစိုက်ခင်းများ၊ သစ်တော်နယ်နမိတ်ထဲသို့ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်မှု ဖြစ်စေသည့် သစ်ခုတ်ခြင်း) သတ္ထုတူးဖော်ရေးနှင့် စက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတို့၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတို့မှ ဖြစ်လာသော ဖိအားများနှင့် ငါးဖမ်းခြင်းအပါအဝင် သဘာဝသယံဇာတများအား မဆင်မခြင် အသုံးပြုမှုတို့ကြောင့် ဘေးသင့်လျက်ရှိသည်။ ဤဒေသသည် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲမှုကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန်နှင့် ဒေသ၏ ဂေဟနှင့်လူမှုစီးပွား လုံခြုံရေးတို့ကို အကာအကွယ်ပေးရန် အရေးပေါ် လိုအပ်နေသည်။ လက်ရှိ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှု ပုံစံသည် ကုမ္ပဏီများအတွက်သာ အကျိုးရှိစေပြီး ဒေသခံများအတွက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အခွင့်အလမ်းများ ကင်းမဲ့စေရသည်။ ပိုမိုစဉ်ဆက်မပြတ်သော ဖွံ့ဖြိုးမှုသည် နိုင်ငံနှင့်

ဒေသခံလူ့အသိုက်အဝန်းများတို့အတွက် ရေရှည်တွင် အကျိုးရှိစေမည် ဖြစ်သည့်အပြင် ဒေသခံများနှင့် ဌာနေတိုင်းရင်းသားများအတွက် သဘာဝအရင်းအနှီးနှင့် ဒဏ်ခံနိုင်စွမ်းများ ပေးသည်ဖြစ်ရာ လူထုအခြေပြု သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှု ကြွယ်ဝလာခြင်းအတွက်လည်း အခြေခံဖြစ်သည်။

တောင်တန်းများမှသည် သန္တာကျောက်တန်းများဆီသို့ စီမံကိန်းသည် ဒေသခံပြည်သူများ ထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်နိုင်သည့် ကုန်းတွင်းနှင့် အဏ္ဏဝါဒေသရှိ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများအတွက် ဘက်စုံစီမံခန့်ခွဲမှု၊ အုပ်ချုပ်မှုနှင့် ကာကွယ်မှုလုပ်ငန်းများ ကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံးအကြိမ် တည်ထောင်ပေးသည်။

ဤ စီမံကိန်းသည် ကုန်းတွင်းနှင့် အဏ္ဏဒေသရှိ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများအတွက် ဘက်စုစီမံခန့်ခွဲမှု၊ အုပ်ချုပ်မှုနှင့် ကာကွယ်မှုလုပ်ငန်းများတွင် ဒေသခံများနှင့် ဌာနေတိုင်းရင်းသားများအပါအဝင် ဆက်စပ်သူအားလုံး ပါဝင်လာစေရန် ရည်ရွယ်သည်။ စီမံကိန်း၏ ယေဘုယျ ချဉ်းကပ်ဟန်သည် အဆိုပြုထားသော စီမံကိန်းလုပ်ဆောင်ချက်များအတွက် အထောက်အပံ့နှင့် သဘောတူညီမှုများ ရရှိနိုင်ရန်အလို့ငှာ ရည်ရွယ်ထားသော ဒေသများရှိ ကျေးရွာအားလုံး၏ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများ၊ ထိတွေ့လုပ်ဆောင်မှုများ လိုအပ်သည်။

စီမံကိန်း၏လုပ်ဆောင်ချက်များသည် ဒေသခံပြည်သူများအတွက် သဘာဝသယံဇာတများ ရယူသုံးစွဲမှုအပေါ်တွင် ဉပဒေအရ ကန့်သတ်မိခြင်းမျိုး မဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်ထားသည်။ စီမံကိန်းသည် မြေယာဆိုင်ရာ အသုံးချမှု၊ အခွင့်အရေးများနှင့် ပိုင်ဆိုင်ခွင့် ဓလေ့ထုံးစံများကို အပြည့်အဝ လေးစားလိုက်နာသည့်အပြင် အားလုံးပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်သော မြေယာအသုံးချမှု စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း ချဉ်းကပ်ဟန်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် ထိုသို့သော အရေးဆိုမှုများအပေါ် အသေးစိတ် စီစဉ်ရေးဆွဲရန်အတွက်လည်း ကူညီပေးမည် ဖြစ်သည်။

ရည်မှန်းချက်များ

တောင်တန်းများမှသည် သန္တာကျောက်တန်းဆီထိ အတွင်းကျကျချိတ်ဆက်မှုနှင့်အတူ တနင်္သာရီဒေသတွင်းရှိ ကုန်းတွင်း အဏ္ဏဝါ ဂေဟစနစ်ဆိုင်ရာ စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းနှင့် ဘက်စုံစီမံခန့်ခွဲမှုများမှတဆင့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲထိန်းသိမ်းရေး အဓိကနယ်မြေများကို ရေရှည်ကာကွယ် စောင့်ရှောက်သွားရန် ။

မျှော်မှန်းရလဒ်များ

  • တနင်္သာရီရှိ ကုန်းတွင်းနှင့် အဏ္ဏဝါဂေဟစနစ် စီမံကိန်းရေးဆွဲမှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုများအား ဘက်စုံပေါင်းစပ်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
  • ILSM နှင့်ဆက်စပ်၍ အလားအလာရှိသော သဘာဝထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေများ၊ Buffer Zone များနှင့် စင်္ကံ လမ်းများရှိ စီမံခန့်ခွဲမှုကို အားကောင်းစေခြင်းနှင့် ခြိမ်းခြောက်မှုများကို လျော့နည်းစေခြင်း၊
  • ကုန်းတွင်းနှင့် အဏ္ဏဝါဂေဟစနစ်ဆိုင်ရာ ဘက်စုံစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် အမျိုးသားအဆင့် ဇီဝမျိုးကွဲစုံလင်မှုမှတ်တမ်း (NBS) မူဘောင်နှင့် အသိပညာ စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အား ရေးဆွဲထူထောင်ခြင်း။
  • တနင်္သာရီရှိ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းကို အထောက်အပံ့ပြုသည့် အသိပညာစီမံခန့်ခွဲမှု၊ စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးနှင့် သုံးသပ်စစ်ဆေးမှုတို့ကို မြှင့်တင်ခြင်း။

GEF (ကမ္ဘာ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ရန်ပုံငွေအဖွဲ့မှ ရန်ပုံငွေ အထောက်အပံ့

ခုနှစ် ပမာဏ
၂၀၁၈ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၈၇၆,၅၀၀
၂၀၁၉ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၉၇၆,၅၈၈
၂၀၂၀ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၉၂၇,၀၈၅
၂၀၂၁ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၉၆၉,၂၄၀
၂၀၂၂ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၈၉၅,၈၅၅
၂၀၂၃ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆၀၄,၇၃၂
စုစုပေါင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅,၀၀၀,၂၅၀

ဆက်စပ်နေသည့် အကြောင်းအရာများ

ယူအန်ဒီပီ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

သင် ရောက်ရှိနေသော နေရာမှာ ယူအန်ဒီပီ မြန်မာ 
သွားရောက်ရမည့်နေရာ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ယူအန်ဒီပီ

က

ကင်ညာ ကင်မရွန်း ကမ္ဘောဒီးယား ကာဂျဇ်စတန် ကာဇက်စတန် ကိတ်ဗာဒီ ကိုဆိုဗို ကိုမိုရိုစ် ကိုရီးယားပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ ကိုလမ်ဘီယာ ကို့တ် ဒီဗွာ ကူဝိတ် ကော်စတာရီကာ ကျူးဘား ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ ကွန်ဂိုသမ္မတနိုင်ငံ

ချတ်ဒ် ချီလီ

ဂမ်ဘီယာ ဂါနာ ဂါဘွန် ဂိုင်ယာနာ ဂျမေကာ ဂျီဘူတီ

‌ဂျော်ဂျီယာ ‌ဂျော်ဒန်

ဂွာတီမာလာ ဂွီနီယာ ဂွီနီယာ-ဘစ်ဆော

ဆာမိုအာ (နိုင်ငံတကာရုံး) ဆားဗီးယား ဆိုက်ပရပ်စ် ဆိုမားလီးယား ဆီနီဂေါ ဆီရီယာလီယွန် ဆီးရီးယား ဆူဒန် ဆူရီနိမ်း ဆောင်တူမေးနှင့် ပရင်စီပီ

‌ဆော်ဒီအာရေးဗီးယား

ဇင်ဘာဘွေ ဇမ်ဘီယာ

‌တန်ဇေးနီးယား

တပ်ခ်မင်နစ္စတန် တရုတ် တာဂျစ္စတန် တိုဂို တီမောလက်စ်တေး တူနီးရှား တူရကီ

‌တောင်ဆူဒန် ‌တောင်အာဖရိက

ထရီနီဒက်နှင့် တိုဘာဂို ထိုင်း

ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံ

နမ်မီဘီယာ နိုင်ဂါ နိုင်ဂျီးရီးယား နီကာရာဂွာ နီပေါ

ပစိဖိတ်ရုံး ပနားမား ပါကစ္စတန် ပါပူဝါနယူးဂီနီ ပါရာဂွေး ပါလက်စတိုင်းလူမျိုးများအတွက် အကူအညီပေးရေး အစီအစဉ် ပီရူး

ဖိလစ်ပိုင်

ဗဟိုအာဖရိကန်သမ္မတနိုင်ငံ ဗီယက်နမ်

ဘင်နီဇွဲလား ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ဘယ်လာရုစ် ဘရာဇီး ဘလိဇ် ဘာကီနာဖာဆို ဘာဘေးဒိုးစ် ဘာရိန်း ဘိုလီးဗီးယား ဘီနင် ဘူတန် ဘူရွန်ဒီ

‌ဘော့စနီးယားနှင့် ဟာဇီဂိုးဗီးနား ‌ဘော့တ်စဝန်နာ

မက္ကဆီကို မက်ဒါဂက်စကာ မလေးရှား မာလဝီ မာလီ မိုဇမ်ဗစ်

‌မောရစ်ရှပ်စ်နှင့်ဆေးရှဲလ်စ် ‌မော်ရိုကို

မော်ရီတေးနီးယား မော်လ်ဒိုက်ဗ်စ်

‌မော်လ်ဒိုဗာ

မြန်မာ

‌မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား

မွန်ဂိုလီးယား မွန်တီနီဂရိုး

ယူကရိန်း ယူဂန်ဒါ ယူဇဘက္ကစ္စတန်

ရဝမ်ဒါ ရီမင်

လက်ဘနွန် လစ်ဗျား လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ လိုင်ဘားရီးယား လီဆိုသို

သီရိလင်္ကာ

‌ဟေတီ

ဟွန်ဒူးရပ်စ်

အက်စတိုးနီးယား အင်ဒိုနီးရှား အဇာဘိုင်ဂျန် အန်ဂိုလာ အယ်လ်ဂျီးရီးယား အယ်လ်ဆာဗေးဒိုး အယ်လ်ဘေးနီးယား အာဂျင်တီးနား အာဖဂန်နစ္စတန် အာမေးနီးယား အိန္ဒိယ အီကွေတာဂီနီ အီကွေဒေါ အီဂျစ် အီရတ်သမ္မတနိုင်ငံ အီရန် အီရီထရီးယား အီသီယိုးပီးယား

ဥရုဂွေး