ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် လူ့အသိုက်အဝန်း စည်းလုံးညီညွတ်မှုတို့ကို စဉ်ဆက်မပြတ်ထိန်းသိမ်းခြင်း

ဓာတ်ပုံ- ယူအန်ဒီပီ မြန်မာ

 

အခြေအနေ- လက်ရှိ လုပ်ဆောင်ဆဲ
ကာလ အပိုင်းအခြား-

၂၀၁၈ ဇူလိုင်လ – ၂၀၁၉ ဒီဇင်ဘာလ

ဘတ်ဂျတ်-

၂,၁၃၃,၄၃၉ အမေရိကန်ဒေါ်လာ

လွှမ်းခြုံရာဒေသ-

ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်၊ နေပြည်တော်

အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ-

မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ၊ လူငယ်များ၊ အမျိုးသမီးများ
ထည့်ဝင်သူများ- ဂျပန်နိုင်ငံ၊ ယူအန်ဒီပီ
အလေးထားဆောင်ရွက်ရာနယ်ပယ်- ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်ခြင်း၊ လူမှုစည်းလုံးညီညွတ်ရေး၊ အသက်မွေးမှုများ၊ လူငယ်နှင့်အမျိုးသမီး စွမ်းအားမြှင့်တင်ရေး
မိတ်ဖက်များ- မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ၊ INGO များ၊ NGO များ၊ CSO များ

စီမံချက်အကြောင်း

ဤစီမံကိန်းဖြင့် ယူအန်ဒီပီသည် လူ့အသိုက်အဝန်း စည်းလုံးညီညွတ်ရေးကို မြှင့်တင်ပေးစဉ် ဖြစ်စဉ်များ၊ မူဝါဒများ၊ အဖွဲ့အစည်းများတို့ကို ခိုင်မာစေခြင်းမှတစ်ဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေး စဉ်ဆက်မပြတ်ထိန်းသိမ်းမှုကို ထောက်ပံ့ပေးရန် ရည်ရွယ်သည်။

ယူအန်ဒီပီသည် ဆန်းသစ်တီထွင်သော ဖြေရှင်းနည်းအစီအစဉ်များအတွက် အတွေးအခေါ် အယူအဆတစ်ရပ် ထပ်ကာထပ်ကာ ဖော်ထုတ်ခြင်း၊ ပုံဖော်ရေးဆွဲခြင်း၊ စမ်းသပ်ခြင်း၊ ချမှတ်ခြင်းတို့ ဖြစ်မြောက်စေရန်အလို့ငှာ ဝန်ဆောင်မှုနည်းအမျိုးမျိုး (ဉာဏ ဆိုင်ရာ ဦးဆောင်မှု၊ စွမ်းဆောင်ရည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ အစုစပ် လုပ်ငန်းများ၊ စီမံရေး၊ ဘဏ္ဍာရေး)တွင် အမျိုးသား၊ တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ်၊ ရပ်ရွာ အဆင့်တို့မှ တွဲဖက်များနှင့် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပေါင်းစပ်လုပ်ကိုင်သည်။ ထိုဖြေရှင်းနည်းများသည်-

စီမံချက် အကျဉ်းချုပ်

  • မြန်မာနိုင်ငံအား ရေရှည်ခံသော အပြုသဘောဆောင် ငြိမ်းချမ်းရေးဆီသို့ ပြောင်းလဲရာတွင် လိုအပ်သော အခြေခံအုတ်မြစ်များကို တည်ထောင်ရန်နှင့် ခိုင်မာစေရန် အမျိုးသား 'ငြိမ်းချမ်းရေးအခြေခံအဆောက်အအုံ'နှင့် အခြား အဓိကကျသော ဆက်စပ်ပါဝင်သူများတို့အား ထောက်ပံ့ပေးသည်။

  • အမျိုးသားအဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေးအဆောက်အအုံတစ်ရပ်ကို ခိုင်မာစေခြင်း၊ လူ့အသိုက်အဝန်း စည်းလုံးညီညွတ်မှုကို မြှင့်တင်ပေးခြင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ဆက်နွယ်သော အကူးအပြောင်းနှင့်နိုင်ငံရေး ဆိုင်ရာ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် အန္တရာယ်များအပေါ် စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ ထိုသို့ရှုပ်ထွေးသော အရင်းခံ အကြောင်းအရာတစ်ရပ်တွင် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်ခြင်းဆိုင်ရာ စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ဆောင်မှုများ လုပ်ဆောင်ခြင်း တို့အတွက် ပိုမိုစည်းလုံးညီညွတ်သော ပိုမိုထိရောက်သော တွဲဖက်များ ဖြစ်လာစေရန် ကုလသမဂ္ဂစနစ်၏ ကြိုးပမ်းမှုများအား ထောက်ပံ့ပေးသည်။

စီမံကိန်းသည် ကျား/မ ရေးရာ ရှုထောင့်အမြင်ဖြင့် ရှုမြင်ချက်ကို အပြည့်အဝ ပေါင်းစပ်ပေးပြီး အရင်းအမြစ်အားလုံး၏ ၁၅% ကို ကျား/မ ရေးရာ လုပ်ဆောင်ချက်များတွင် ရည်စူးအသုံးချမည်ဆိုသော အနိမ့်ဆုံးသတ်မှတ်ချက်ကိုလည်း ပြည့်မီစေမည် ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ပိုမိုခိုင်ခံ့သော 'အမျိုးသမီးများ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် လုံခြုံရေး' သတင်း အချက်အလက်ဝေမျှမှုနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှု နေရာတစ်ခု တည်ထောင်ခြင်းကို ထောက်ပံ့ရန် ကုလသမဂ္ဂ အမျိုးသမီးများအဖွဲ့နှင့် လုပ်ကိုင်မည်ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံအဆင့် အမျိုးသမီးရေးရာ၊ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ လုံခြုံရေး လုပ်ငန်းစဉ်အစည်းအဝေးတွင် 'မေတို့ကမ္ဘာ'နှင့် အခြားသော ကျေးလက်ဒေသ အမျိုးသမီးကွန်ယက်များ ပါဝင်ရေးကို ကောင်းစွာပံ့ပိုးပေးခြင်း၊ ဖော်ဆောင်လျက်ရှိသော ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်တွင် အမျိုးသမီးများ ပိုမိုပါဝင်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ကျား/မ ရေးရာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုများ ပိုမိုပါဝင်နိုင်ရေးတို့ကို မြှင့်တင်ရန် နည်းလမ်းများ အသုံးချခြင်းတို့ကိုလည်း လုပ်ဆောင်မည် ဖြစ်သည်။

စီမံကိန်းသည် အစိုးရ၏ အာဏာတည်မှုကို အလွန်‌အလေးပေးလုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံ၏ ဦးစားပေးရာများနှင့် ယူအန်ဒီပီ၏ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အစီအစဉ် စာတမ်းသစ် (၂၀၁၈-၂၀၂၂) တို့နှင့် ကိုက်ညီစေရန် ရေးဆွဲထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ယင်းသည် ရည်ရွယ်ထားသော ထိခိုက်အလွယ်ဆုံး ပြည်သူများနှင့် လူ့အသိုက်အဝန်းများတို့၏ အကျိုးအမြတ်အပေါ် ဦးတည်မည်ဖြစ်ပြီး တောင်ပိုင်းဒေသများနှင့် သုံးပွင့်ဆိုင်ပေါင်းစည်းမှုကိုလည်း မြှင့်တင်မည် ဖြစ်သည်။

ရည်မှန်းချက်များ

ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် လူ့အသိုက်အဝန်းစည်းလုံးညီညွတ်မှုတို့ကို ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် ဖြစ်စဉ်များ၊ မူဝါဒများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများတို့အား ခိုင်မာအားကောင်းစေရေး။

မျှော်မှန်းရလဒ်များ

  • ပြည်ထောင်စု၊ တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ်၊ ရပ်ရွာ အဆင့်တို့တွင် စည်းလုံးညီညွတ်သော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တတ်သော အသိုက်အဝန်းများ ဖြစ်ပေါ်လာရေးအတွက် မူဝါဒများ၊ ဖွဲ့စည်းပုံများနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်များ တိုးမြှင့်ခြင်း၊

  • အားလုံးအကျုံးဝင်သော ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ကို ပံ့ပိုးရန်အတွက် ပြည်ထောင်စု၊ တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ်၊ ရပ်ရွာ အဆင့်တို့တွင် စွမ်းဆောင်ရည် ခိုင်မာအားကောင်းစေခြင်း နှင့် အားလုံးခံစားရမည့် ငြိမ်းချမ်းရေး အကျိုးရလဒ်များ ရရှိနိုင်ရန် ကြားအဆင့်အစီအစဉ်များလည်း ဖြစ်မြောက်စေခြင်း၊

  • ပြည်ထောင်စု၊ တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ်၊ ရပ်ရွာ အဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေး စဉ်ဆက်မပြတ် ထိန်းသိမ်းရာတွင် စွမ်းဆောင်ရည်ပြည့်ဝသည့် ကိုယ်စားလှယ်များအဖြစ် အမျိုးသမီးများနှင့်လူငယ်များ ပါဝင်နိုင်စေရန်အတွက် ၎င်းတို့၏ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် အခွင့်အလမ်းများကို တိုးမြှင့်ပေးခြင်း၊

  • ငြိမ်းချမ်းရေး စဉ်ဆက်မပြတ် ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် အထောက်အထားအခြေခံ မူဝါဒရေးရာ နှစ်ဖက်အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးမှုများနှင့် ဖြေရှင်းနည်းပဓာန လမ်းကြောင်းများကို အထောက်အကူပြုရန် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဉာဏပိုင်းဆိုင်ရာ ဦးဆောင်မှုကို တိုးမြှင့်ပေးမည်။

ယူအန်ဒီပီ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

သင် ရောက်ရှိနေသော နေရာမှာ ယူအန်ဒီပီ မြန်မာ 
သွားရောက်ရမည့်နေရာ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ယူအန်ဒီပီ

က

ကင်ညာ ကင်မရွန်း ကမ္ဘောဒီးယား ကာဂျဇ်စတန် ကာဇက်စတန် ကိတ်ဗာဒီ ကိုဆိုဗို ကိုမိုရိုစ် ကိုရီးယားပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ ကိုလမ်ဘီယာ ကို့တ် ဒီဗွာ ကူဝိတ် ကော်စတာရီကာ ကျူးဘား ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ ကွန်ဂိုသမ္မတနိုင်ငံ

ချတ်ဒ် ချီလီ

ဂမ်ဘီယာ ဂါနာ ဂါဘွန် ဂိုင်ယာနာ ဂျမေကာ ဂျီဘူတီ

‌ဂျော်ဂျီယာ ‌ဂျော်ဒန်

ဂွာတီမာလာ ဂွီနီယာ ဂွီနီယာ-ဘစ်ဆော

ဆာမိုအာ (နိုင်ငံတကာရုံး) ဆားဗီးယား ဆိုက်ပရပ်စ် ဆိုမားလီးယား ဆီနီဂေါ ဆီရီယာလီယွန် ဆီးရီးယား ဆူဒန် ဆူရီနိမ်း ဆောင်တူမေးနှင့် ပရင်စီပီ

‌ဆော်ဒီအာရေးဗီးယား

ဇင်ဘာဘွေ ဇမ်ဘီယာ

‌တန်ဇေးနီးယား

တပ်ခ်မင်နစ္စတန် တရုတ် တာဂျစ္စတန် တိုဂို တီမောလက်စ်တေး တူနီးရှား တူရကီ

‌တောင်ဆူဒန် ‌တောင်အာဖရိက

ထရီနီဒက်နှင့် တိုဘာဂို ထိုင်း

ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံ

နမ်မီဘီယာ နိုင်ဂါ နိုင်ဂျီးရီးယား နီကာရာဂွာ နီပေါ

ပစိဖိတ်ရုံး ပနားမား ပါကစ္စတန် ပါပူဝါနယူးဂီနီ ပါရာဂွေး ပါလက်စတိုင်းလူမျိုးများအတွက် အကူအညီပေးရေး အစီအစဉ် ပီရူး

ဖိလစ်ပိုင်

ဗဟိုအာဖရိကန်သမ္မတနိုင်ငံ ဗီယက်နမ်

ဘင်နီဇွဲလား ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ဘယ်လာရုစ် ဘရာဇီး ဘလိဇ် ဘာကီနာဖာဆို ဘာဘေးဒိုးစ် ဘာရိန်း ဘိုလီးဗီးယား ဘီနင် ဘူတန် ဘူရွန်ဒီ

‌ဘော့စနီးယားနှင့် ဟာဇီဂိုးဗီးနား ‌ဘော့တ်စဝန်နာ

မက္ကဆီကို မက်ဒါဂက်စကာ မလေးရှား မာလဝီ မာလီ မိုဇမ်ဗစ်

‌မောရစ်ရှပ်စ်နှင့်ဆေးရှဲလ်စ် ‌မော်ရိုကို

မော်ရီတေးနီးယား မော်လ်ဒိုက်ဗ်စ်

‌မော်လ်ဒိုဗာ

မြန်မာ

‌မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား

မွန်ဂိုလီးယား မွန်တီနီဂရိုး

ယူကရိန်း ယူဂန်ဒါ ယူဇဘက္ကစ္စတန်

ရဝမ်ဒါ ရီမင်

လက်ဘနွန် လစ်ဗျား လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ လိုင်ဘားရီးယား လီဆိုသို

သီရိလင်္ကာ

‌ဟေတီ

ဟွန်ဒူးရပ်စ်

အက်စတိုးနီးယား အင်ဒိုနီးရှား အဇာဘိုင်ဂျန် အန်ဂိုလာ အယ်လ်ဂျီးရီးယား အယ်လ်ဆာဗေးဒိုး အယ်လ်ဘေးနီးယား အာဂျင်တီးနား အာဖဂန်နစ္စတန် အာမေးနီးယား အိန္ဒိယ အီကွေတာဂီနီ အီကွေဒေါ အီဂျစ် အီရတ်သမ္မတနိုင်ငံ အီရန် အီရီထရီးယား အီသီယိုးပီးယား

ဥရုဂွေး