သစ်တောပြုန်းတီးမှုနှင့် သစ်တောအတန်းအစား ကျဆင်းမှုတို့မှ ကာဗွန်ထုတ်လုပ်မှု လျှော့ချခြင်းနှင့် သစ်တောထိန်းသိမ်းကာကွယ်ခြင်း၊ စဉ်ဆက်မပြတ် စီမံအုပ်ချုပ်ခြင်းနှင့် သစ်တောကာဗွန်ရင်းမြစ်များ ပိုမိုတိုးမြင့်စေခြင်း ကုလသမဂ္ဂ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သော အစီအစဉ် – မြန်မာ UN-REDD အမျိုးသား အစီအစဉ်

ဓာတ်ပုံ- ယူအန်ဒီပီ မြန်မာ

 

အခြေအနေ- လက်ရှိဆောင်ရွက်နေဆဲ
ကြာချိန်-

၂၀၁၆ နိုဝင်ဘာလ - ၂၀၂၀ နိုဝင်ဘာလ

ဘတ်ဂျတ်-

အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅,၅၅၄,၃၇၀

လွှမ်းခြုံရာဒေသ-

နိုင်ငံတစ်ဝန်း

အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ-

သက်ဆိုင်သော ဆက်စပ်ပါဝင်သူအားလုံး – အထူးသဖြင့် ကျေးလက်ဒေသနေနှင့် သစ်တောကိုမှီခိုနေသူများ

အလှူရှင်များ-

နော်ဝေနိုင်ငံ၊ UN-REDD၊ UNDP၊ MPTF ရုံး (စီမံခန့်ခွဲရေး ကိုယ်စားလှယ်)
အလေးထားဆောင်ရွက်ရာနယ်ပယ်- ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု လျော့ပါးသက်သာစေရေး
မိတ်ဖက်များ- အဓိကမိတ်ဖက်အဖြစ် MONREC/FD ၊ အခြားသော အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်း (NGO) များ

စီမံချက်အကြောင်း

နော်ဝေအစိုးရ၏ ထောက်ပံ့မှုဖြင့် UN-REDD အစီအစဉ်သည် လူနှင့်သစ်တောများ ဗဟိုဌာန (RECOFTC) နှင့် ပူးပေါင်း၍ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရနှင့် အခြားသော ဆက်စပ်ပါဝင်သူများအား REDD+ ပြင်ဆင်ရေး လမ်းပြမြေပုံ ကို ၂၀၁၂ ဇူလိုင်လ - ၂၀၁၃ ဩဂုတ်လ ကာလအတွင်း ရေးဆွဲစေရာတွင် ကူညီပေးခဲ့သည်။ UN-REDD/ မြန်မာအမျိုးသားအစီအစဉ်သည် တစ်ဦးချင်းတစ်ဖွဲ့ချင်း၊ ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာနှင့် စနစ်ကျသော စွမ်းဆောင်ရည်များ တည်ဆောက်ခြင်းတို့မှတစ်ဆင့် လမ်းပြမြေပုံ တွင် ပါရှိသည့် REDD+လုပ်ငန်းစဉ်များ အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ထောက်ပံ့ပေးသည်။

ရည်မှန်းချက်များ

ကုလသမဂ္ဂ ရာသီဥတုအပြောင်းအလဲမှု ထိန်းချုပ်ရေးဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက် (UNFCCC)နှင့်အညီ REDD+ ကို အကောင်အထည်ဖော်ရေးအတွက် အမျိုးသားအဆင့် စွမ်းဆောင်ရည် တိုးမြှင့်ရေး နှင့် နည်းပညာပိုင်း၊ ဥပဒေပိုင်း၊ လူမှုရေးပိုင်း ဆိုင်ရာ ဆက်စပ်သည့် စနစ်များ ပိုမိုဖြစ်ထွန်းလာစေရေး။

မျှော်မှန်းရလဒ်များ

  • သက်ဆိုင်သည့် ဆက်စပ်သူများ ပါဝင်လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် ၎င်းတို့၏ စွမ်းဆောင်ရည်များ ဖြစ်တည်ဖွံ့ဖြိုးလာမည် (မြန်မာ REDD+ မူဝါဒလမ်းစဉ် အပိုင်း (၁) - အမျိုးသားအဆင့် အဆင်သင့်ရှိမှု စီမံခန့်ခွဲရေး အစီအစဉ်များ နှင့် အပိုင်း (၂) - ဆက်စပ်ပါဝင်သူများ ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်မှုနှင့် ပါဝင်လုပ်ဆောင်မှု)၊
  • အမျိုးသားအဆင့် အဖွဲ့အစည်းများတွင် REDD+ အတွက် ထိရောက်သော အားလုံးပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်သည့် အုပ်ချုပ်မှု အစီအစဉ်များကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် စွမ်းဆောင်ရည် ရှိလာမည် (မြန်မာ REDD+ မူဝါဒလမ်းစဉ် အပိုင်း (၄) - အကောင်အထည်ဖော်ရေး မူဘောင်နှင့် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုများ)၊
  • မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒေသနှင့် ရေမြေအနေအထားပေါ်မူတည်၍ REDD+ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုများကို ဖွင့်ဆိုသတ်မှတ်ပြီး အမျိုးသားအဆင့် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုများဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်စနစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည် (မြန်မာ REDD+ မူဝါဒလမ်းစဉ် အပိုင်း (၄) - REDD+ အကောင်အထည်ဖော်ရေး မူ ဘောင် ရေးဆွဲခြင်း)၊
  • မြန်မာနိုင်ငံ၏ အမျိုးသား သစ်တောစောင့်ကြည့် လေ့လာြခင်းစနစ် (NFMS) ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပြီး ကနဦး သစ်တော ကာဗွန်ထုတ်လုပ်မှုရည်ညွန်းပမာဏ REL/RL ပြုစုခြင်းကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်မည်။ (မြန်မာ REDD+ မူဝါဒလမ်းစဉ် အပိုင်း (၅) - နိုင်ငံ့ သစ်တောမှ ကာဗွန်ထုတ်လုပ်မှု အညွှန်းအဆင့် (REL) နှင့်/သို့မဟုတ် သစ်တောဆိုင်ရာ အညွှန်းအဆင့် (RL) ရေးဆွဲခြင်း နှင့် အပိုင်း ၆ - အမျိုးသားအဆင့် သစ်တောစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းစနစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေခြင်း)၊
  • အမျိုးသား REDD+ မဟာဗျူဟာ ရေးဆွဲခြင်း (မြန်မာ REDD+ မူဝါဒလမ်းစဉ် အပိုင်း ၃ - REDD+ မဟာဗျူဟာများ ရေးဆွဲခြင်းနှင့် ရွေးချယ်ခြင်း)။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ဇာတ်လမ်းများ

မြန်မာ ၊ ၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်တွင် သစ်တောပြုန်းတီးမှု လုံးဝရပ်တန့်ရေး

အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနှင့် သစ်တောထိန်းသိမ်းမှုအား ပေါင်းစပ်အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း

ဆက်စပ်နေသည့် အကြောင်းအရာများ

ယူအန်ဒီပီ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

သင် ရောက်ရှိနေသော နေရာမှာ ယူအန်ဒီပီ မြန်မာ 
သွားရောက်ရမည့်နေရာ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ယူအန်ဒီပီ

က

ကင်ညာ ကင်မရွန်း ကမ္ဘောဒီးယား ကာဂျဇ်စတန် ကာဇက်စတန် ကိတ်ဗာဒီ ကိုဆိုဗို ကိုမိုရိုစ် ကိုရီးယားပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ ကိုလမ်ဘီယာ ကို့တ် ဒီဗွာ ကူဝိတ် ကော်စတာရီကာ ကျူးဘား ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ ကွန်ဂိုသမ္မတနိုင်ငံ

ချတ်ဒ် ချီလီ

ဂမ်ဘီယာ ဂါနာ ဂါဘွန် ဂိုင်ယာနာ ဂျမေကာ ဂျီဘူတီ

‌ဂျော်ဂျီယာ ‌ဂျော်ဒန်

ဂွာတီမာလာ ဂွီနီယာ ဂွီနီယာ-ဘစ်ဆော

ဆာမိုအာ (နိုင်ငံတကာရုံး) ဆားဗီးယား ဆိုက်ပရပ်စ် ဆိုမားလီးယား ဆီနီဂေါ ဆီရီယာလီယွန် ဆီးရီးယား ဆူဒန် ဆူရီနိမ်း ဆောင်တူမေးနှင့် ပရင်စီပီ

‌ဆော်ဒီအာရေးဗီးယား

ဇင်ဘာဘွေ ဇမ်ဘီယာ

‌တန်ဇေးနီးယား

တပ်ခ်မင်နစ္စတန် တရုတ် တာဂျစ္စတန် တိုဂို တီမောလက်စ်တေး တူနီးရှား တူရကီ

‌တောင်ဆူဒန် ‌တောင်အာဖရိက

ထရီနီဒက်နှင့် တိုဘာဂို ထိုင်း

ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံ

နမ်မီဘီယာ နိုင်ဂါ နိုင်ဂျီးရီးယား နီကာရာဂွာ နီပေါ

ပစိဖိတ်ရုံး ပနားမား ပါကစ္စတန် ပါပူဝါနယူးဂီနီ ပါရာဂွေး ပါလက်စတိုင်းလူမျိုးများအတွက် အကူအညီပေးရေး အစီအစဉ် ပီရူး

ဖိလစ်ပိုင်

ဗဟိုအာဖရိကန်သမ္မတနိုင်ငံ ဗီယက်နမ်

ဘင်နီဇွဲလား ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ဘယ်လာရုစ် ဘရာဇီး ဘလိဇ် ဘာကီနာဖာဆို ဘာဘေးဒိုးစ် ဘာရိန်း ဘိုလီးဗီးယား ဘီနင် ဘူတန် ဘူရွန်ဒီ

‌ဘော့စနီးယားနှင့် ဟာဇီဂိုးဗီးနား ‌ဘော့တ်စဝန်နာ

မက္ကဆီကို မက်ဒါဂက်စကာ မလေးရှား မာလဝီ မာလီ မိုဇမ်ဗစ်

‌မောရစ်ရှပ်စ်နှင့်ဆေးရှဲလ်စ် ‌မော်ရိုကို

မော်ရီတေးနီးယား မော်လ်ဒိုက်ဗ်စ်

‌မော်လ်ဒိုဗာ

မြန်မာ

‌မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား

မွန်ဂိုလီးယား မွန်တီနီဂရိုး

ယူကရိန်း ယူဂန်ဒါ ယူဇဘက္ကစ္စတန်

ရဝမ်ဒါ ရီမင်

လက်ဘနွန် လစ်ဗျား လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ လိုင်ဘားရီးယား လီဆိုသို

သီရိလင်္ကာ

‌ဟေတီ

ဟွန်ဒူးရပ်စ်

အက်စတိုးနီးယား အင်ဒိုနီးရှား အဇာဘိုင်ဂျန် အန်ဂိုလာ အယ်လ်ဂျီးရီးယား အယ်လ်ဆာဗေးဒိုး အယ်လ်ဘေးနီးယား အာဂျင်တီးနား အာဖဂန်နစ္စတန် အာမေးနီးယား အိန္ဒိယ အီကွေတာဂီနီ အီကွေဒေါ အီဂျစ် အီရတ်သမ္မတနိုင်ငံ အီရန် အီရီထရီးယား အီသီယိုးပီးယား

ဥရုဂွေး