ပန်းတိုင် ၁ - ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ပပျောက်ရေး


ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုကို ပပျောက်စေခြင်းသည် လူသားတို့ ရင်ဆိုင်နေရသော အကြီးမားဆုံးသော စိန်ခေါ်မှုတစ်ခု ဖြစ်သည်။ အလွန်အမင်း ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုဖြင့် နေထိုင်သောလူဦးရေမှာ ၁၉၉၀ နှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွင်း ထက်ဝက်ကျော် ကျဆင်းသွားသော်လည်း လူအများစုသည် အခြေခံလိုအပ်ချက်များအတွက် ရုန်းကန်နေရဆဲဖြစ်သည်။

၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် လူပေါင်း ၇၃၆ သန်းခန့်သည် တစ်နေ့လျင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁.၉၀ အောက်တွင် ရှိသော ဝင်ငွေသာရရှိခဲ့ကြသည်၊ အများစုမှာ အစားအစာ၊ သန့်ရှင်းသော သောက်သုံးရေနှင့် သန့်ရှင်းမှု မရှိဘဲ နေထိုင်ခဲ့ကြရသည်။ တရုတ်နှင့် အိန္ဒိယကဲ့သို့သော နိုင်ငံများတွင် လျင်မြန်စွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခြင်းသည် သန်းနှင့်ချီသော ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်သော်လည်း တိုးတက်မှုမှာ ညီမျှမှု မရှိသည်ကို တွေ့ရသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် လုပ်ခလစာ၊ ပညာရေးနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုနည်းပါးသောကြောင့် ပိုမိုဆင်းရဲနွမ်းပါးနေကြရသည်။

အခြားဒေသများ၌လည်း တိုးတက်မှုမှာ အကန့်အသတ်ဖြင့်သာ ရှိသည်။ အလွန်အမင်း ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု၏ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းသည် တောင်အာရှနှင့် ဆာဟာရ အာဖရိက တောင်ပိုင်းဒေသများမှ ဖြစ်သည်။ ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း၊ ပဋိပက္ခနှင့် စားနပ်ရိက္ခာ ဖူလုံမှုမရှိခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ခြိမ်းခြောက်မှုအသစ်များကြောင့် လူသားများကို ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမှ လွတ်မြောက်ရန် ထပ်မံဆောင်ရွက်ဖွယ်ရာများ များစွာရှိလာသည်။

SDGs များသည် ကျွန်ုပ်တို့စတင်ခဲ့သော အရာများကို အဆုံးသတ်ရန်နှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုကို ၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်တွင် အဆုံးသတ်ရန် ရဲရင့်သောကတိကဝတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် အထိခိုက်လွယ်ဆုံးသူများအား ပစ်မှတ်ထားခြင်း၊ အခြေခံ အရင်းအမြစ်များနှင့် ၀န်ဆောင်မှုများ တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် ပဋိပက္ခနှင့် ရာသီဥတုနှင့်ဆက်စပ်သော သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ ကြုံတွေ့ရသည့် ရပ်ရွာလူထုများအား ထောက်ပံ့ခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။

အချက်အလက်များနှင့် ကိန်းဂဏန်းများ

၇၃၆ သန်း

လူဦးရေ ၇၃၆ သန်းသည် အလွန်အမင်း ဆင်းရဲနွမ်းပါးလျက်ရှိနေသေးသည်။

၁၀ %

ကမ္ဘာ့ လူဦးရေ၏ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းသည် အလွန်အမင်း ဆင်းရဲနွမ်းပါးလျက် ရှိနေပါသေးသည်။ ၁၉၉၀ တွင် ၃၆ ရာခိုင်နှုန်းရှိခဲ့ပါသည်။

၁.၃ ဘီလီယမ်

ကမ္ဘာ့ လူဦးရေ၏ ၁.၃ ဘီလီယမ်မှာ ဘက်ပေါင်းစုံ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုဖြင့် နေထိုင်နေရပါသည်။

၅၀%

ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုဖြင့်နေထိုင်သော လူဦးရေ၏ ထက်ဝက်ခန့်မှာ အသက် ၁၈ နှစ်အောက် လူငယ်များ ဖြစ်ပါသည်။

လူဆယ်ဦးတွင် တစ်ဦး

လူဆယ်ဦးတွင် တစ်ဦးသည် အလွန်အမင်း ဆင်းရဲနွမ်းပါးလျက်ရှိပါသည်။

၈၀%

အာရှတိုက်တောင်ပိုင်းနှင့် ဆာဟာရ အာဖရိက တောင်ပိုင်းဒေသများမှ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းသော လူများသည် တစ်နေ့လျင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁.၉၀ အောက်တွင် ရှိသော ဝင်ငွေသာရရှိကြသည်။

  • ၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်တွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုဖြင့် နေထိုင်သော အသက်အရွယ်မရွေး အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးနှင့် ကလေးသူငယ်အချိုးကို အနည်းဆုံး ထက်ဝက်အထိ လျှော့ချရန်၊

  • တစ်နိုင်ငံလုံးအရ သင့်လျော်သော လူမှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး စနစ်များနှင့် အစီအမံများကို အကောင်အထည်ဖော်ကာ ၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်တွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများနှင့် ထိခိုက်လွယ်သူများကို သိသိသာသာ လွှမ်းခြုံပေးနိုင်ရန်၊

  • ၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်တွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၊ အထူးသဖြင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများနှင့် ထိခိုက်လွယ်သူများအား စီးပွားရေး အရင်းအမြစ်များကို တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိစေရေး၊ အခြေခံ ၀န်ဆောင်မှုများ ရယူပိုင်ခွင့်၊ မြေယာနှင့် အခြားပိုင်ဆိုင်မှုပုံစံများ၊ အမွေဆက်ခံခြင်း၊ သဘာဝအရင်းအမြစ်များကို ပိုင်ဆိုင်ခွင့်နှင့် ထိန်းချုပ်ပိုင်ခွင့် ရရှိရေး၊ အသေးစားချေးငွေအပါအဝင် နည်းပညာအသစ်နှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ တို့ကို ဆောင်ရွက်ရန်၊

  • ၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်တွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အခြေအနေများတွင် ရှိသူများကို ခံနိုင်ရည်ရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပေးပြီး ရာသီဥတုနှင့် ဆက်စပ်သော ဆိုးရွားသည့် ဖြစ်ရပ်များနှင့် အခြားစီးပွားရေး၊ လူမှုရေးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ပြဿနာများနှင့် ထိတွေ့မှုနှင့် ထိခိုက်လွယ်မှုကို လျော့ချပေးရန်၊

  • ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများ၊ အထူးသဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုအနည်းဆုံး နိုင်ငံများအနေဖြင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုကို အဆုံးသတ်ရန် အစီအစဉ်များနှင့် မူဝါဒများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို တိုးမြှင့်ခြင်းမှတစ်ဆင့် ရင်းမြစ်အမျိုးမျိုးမှ အရင်းအမြစ်များကို သိသိသာသာ စည်းရုံးသိမ်းသွင်းရန်၊

  • ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ပပျောက်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို တိုးမြှင့်ရာတွင် ထောက်ပံ့ရန်အတွက် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများနှင့်ကျား၊ မရေးရာ ထိခိုက်လွယ်သည့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဗျူဟာများကို အခြေခံ၍ နိုင်ငံတော်အဆင့်၊ ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာအဆင့်များ၌ ခိုင်မာသော မူဝါဒမူဘောင်များ ဖန်တီးရန်
SDG 1SDG 2SDG 3SDG 4SDG 5SDG 6SDG 7SDG 8SDG 9SDG 10SDG 11SDG 12SDG 13SDG 14SDG 15SDG 16SDG 17

ယူအန်ဒီပီ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

သင် ရောက်ရှိနေသော နေရာမှာ ယူအန်ဒီပီ မြန်မာ 
သွားရောက်ရမည့်နေရာ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ယူအန်ဒီပီ

က

ကင်ညာ ကင်မရွန်း ကမ္ဘောဒီးယား ကာဂျဇ်စတန် ကာဇက်စတန် ကိတ်ဗာဒီ ကိုဆိုဗို ကိုမိုရိုစ် ကိုရီးယားပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ ကိုလမ်ဘီယာ ကို့တ် ဒီဗွာ ကူဝိတ် ကော်စတာရီကာ ကျူးဘား ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ ကွန်ဂိုသမ္မတနိုင်ငံ

ချတ်ဒ် ချီလီ

ဂမ်ဘီယာ ဂါနာ ဂါဘွန် ဂိုင်ယာနာ ဂျမေကာ ဂျီဘူတီ

‌ဂျော်ဂျီယာ ‌ဂျော်ဒန်

ဂွာတီမာလာ ဂွီနီယာ ဂွီနီယာ-ဘစ်ဆော

ဆာမိုအာ (နိုင်ငံတကာရုံး) ဆားဗီးယား ဆိုက်ပရပ်စ် ဆိုမားလီးယား ဆီနီဂေါ ဆီရီယာလီယွန် ဆီးရီးယား ဆူဒန် ဆူရီနိမ်း ဆောင်တူမေးနှင့် ပရင်စီပီ

‌ဆော်ဒီအာရေးဗီးယား

ဇင်ဘာဘွေ ဇမ်ဘီယာ

‌တန်ဇေးနီးယား

တပ်ခ်မင်နစ္စတန် တရုတ် တာဂျစ္စတန် တိုဂို တီမောလက်စ်တေး တူနီးရှား တူရကီ

‌တောင်ဆူဒန် ‌တောင်အာဖရိက

ထရီနီဒက်နှင့် တိုဘာဂို ထိုင်း

ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံ

နမ်မီဘီယာ နိုင်ဂါ နိုင်ဂျီးရီးယား နီကာရာဂွာ နီပေါ

ပစိဖိတ်ရုံး ပနားမား ပါကစ္စတန် ပါပူဝါနယူးဂီနီ ပါရာဂွေး ပါလက်စတိုင်းလူမျိုးများအတွက် အကူအညီပေးရေး အစီအစဉ် ပီရူး

ဖိလစ်ပိုင်

ဗဟိုအာဖရိကန်သမ္မတနိုင်ငံ ဗီယက်နမ်

ဘင်နီဇွဲလား ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ဘယ်လာရုစ် ဘရာဇီး ဘလိဇ် ဘာကီနာဖာဆို ဘာဘေးဒိုးစ် ဘာရိန်း ဘိုလီးဗီးယား ဘီနင် ဘူတန် ဘူရွန်ဒီ

‌ဘော့စနီးယားနှင့် ဟာဇီဂိုးဗီးနား ‌ဘော့တ်စဝန်နာ

မက္ကဆီကို မက်ဒါဂက်စကာ မလေးရှား မာလဝီ မာလီ မိုဇမ်ဗစ်

‌မောရစ်ရှပ်စ်နှင့်ဆေးရှဲလ်စ် ‌မော်ရိုကို

မော်ရီတေးနီးယား မော်လ်ဒိုက်ဗ်စ်

‌မော်လ်ဒိုဗာ

မြန်မာ

‌မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား

မွန်ဂိုလီးယား မွန်တီနီဂရိုး

ယူကရိန်း ယူဂန်ဒါ ယူဇဘက္ကစ္စတန်

ရဝမ်ဒါ ရီမင်

လက်ဘနွန် လစ်ဗျား လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ လိုင်ဘားရီးယား လီဆိုသို

သီရိလင်္ကာ

‌ဟေတီ

ဟွန်ဒူးရပ်စ်

အက်စတိုးနီးယား အင်ဒိုနီးရှား အဇာဘိုင်ဂျန် အန်ဂိုလာ အယ်လ်ဂျီးရီးယား အယ်လ်ဆာဗေးဒိုး အယ်လ်ဘေးနီးယား အာဂျင်တီးနား အာဖဂန်နစ္စတန် အာမေးနီးယား အိန္ဒိယ အီကွေတာဂီနီ အီကွေဒေါ အီဂျစ် အီရတ်သမ္မတနိုင်ငံ အီရန် အီရီထရီးယား အီသီယိုးပီးယား

ဥရုဂွေး