ပန်းတိုင် (၁၁)- ရေရှည်တည်တံ့သော မြို့ကြီးများနှင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းများ


လူသားအားလုံး၏ ထက်ဝက်ကျော်သည် မြို့ကြီးများတွင် နေထိုင်ကြသည်။ ၂၀၅၀ အရောက်တွင် လူသားအားလုံး၏ သုံးပုံနှစ်ပုံခန့် (လူသန်းပေါင်း ၆.၅ ထောင်) သည် မြို့ပြများတွင် နေထိုင်ကြလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ တည်ဆောက်ပုံ နှင့် မြို့ပြမြေယာများကို သိသာစွာ ပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘဲ စီမံခန့်ခွဲပုံ ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို မရရှိနိုင်ပါ။

လူဦးရေမြင့်တက်ခြင်းနှင့် ပြောင်းရွေ့နေထိုင်မှု မြင့်မားလာမှု၏ ရလဒ်တစ်ခုအနေနှင့် မြို့ကြီးများ လျင်မြန်စွာ ဖွံ့ဖြိုးလာခြင်းသည် အထူးသဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများတွင် မြို့ကြီးပြကြီးများအဖြစ် တဟုန်ထိုးပြောင်းလဲခြင်းကို ဦးတည်နေပြီး ပျံကျရပ်ကွက်များသည် မြို့ပြဘဝ၏ သိသာသော လက္ခဏာရပ်တစ်ခုဖြစ်လာနေသည်။

မြို့ပြများကို စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်မှု ရှိအောင်ပြုလုပ်ခြင်းသည် သက်မွေးကျောင်းလုပ်ငန်း နှင့် စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးခြင်း၊ ဘေးကင်းလုံခြုံ၍ အားလုံးတတ်နိုင်သော အိမ်ယာစနစ် ဖန်တီးခြင်း၊ ဒဏ်ခံနိုင်စွမ်းရှိသော လူမှုအသိုင်းအဝန်းများနှင့် စီးပွားရေးစနစ်များ တည်ထောင်ခြင်းတို့ကို ဆိုလိုသည်။ အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အများသုံး သယ်ယူပို့ဆောင်စနစ်၊ အစိမ်းရောင် အများပြည်သူပိုင် နေရာများ ဖန်တီးခြင်း၊ မြို့ပြဆိုင်ရာ စီမံချက်များရေးဆွဲခြင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲခြင်းများကို အားလုံးပါဝင်နိုင်ပြီး အားလုံးအကျုံးဝင်သော နည်းလမ်းများအဖြစ် မြှင့်တင်ခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။

အချက်အလက်များနှင့် ကိန်းဂဏန်းများ

၄.၂ ဘီလျံ

၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် လူပေါင်း ၄.၂ ဘီလျံ (ကမ္ဘာလူဦးရေ၏ ၅၅ ရာခိုင်နှုန်း) သည် မြို့ကြီးများတွင် နေထိုင်ကြသည်။ ၂၀၅၀ အမီ မြို့ပြလူဦးရေသည် ၆.၅ ဘီလျံသို့ ရောက်ရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။

၃%

မြို့ကြီးများသည် ကမ္ဘာမြေကြီး၏ ၃ရာခိုင်နှုန်းကိုသာ နေရာယူထားသော်လည်း စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု၏ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ရှိနေပြီး ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု အနည်းဆုံး ၇၀ ရာခိုင်နှုန်း ထုတ်လွှတ်လျက်ရှိသည်။

၈၂၈ သန်း

လူပေါင်း ၈၂၈သန်းသည် ပျံကျရပ်ကွက်များတွင် နေထိုင်သည်ဟု ခန့်မှန်းထားပြီး ထိုအရေအတွက်သည် ဆက်လက်မြင့်တက်လျက်ရှိသည်။

၃၃

၁၉၉၀ တွင် လူဦးရေ ၁၀ သန်းနှင့် အထက် ရှိသည့် မြို့ကြီး ၁၀ မြို့ရှိခဲ့ပြီး ၂၀၁၄ အရောက်တွင် မြို့ကြီးပြကြီးများ၏ အရေအတွက်သည် ၂၈မြို့အထိ မြင့်တက်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၈ခုနှစ်အရောက်တွင် ၃၃မြို့ အထိ ရောက်ရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။ အနာဂတ်တွင် မြို့ကြီးပြကြီး ၁၀မြို့တွင် ၉မြို့သည် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများမှ ဖြစ်လိမ့်မည်။

၉၀%

လာမည့် ဆယ်စုများအတွင်း မြို့ပြတိုးချဲ့ခြင်း၏ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းသည် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများမှ ဖြစ်လိမ့်မည်။

၈၀%

မြို့ကြီးများ၏ စီးပွားရေး ကဏ္ဍသည် အရေးကြီးလှသည်။ ကမ္ဘာ့ ဂျီဒီပီ၏ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကို ထိုမြို့ကြီးများမှ ထုတ်လုတ်ပေးနိုင်သည်။

  • ၂၀၃၀ အမီ လူသားအားလုံးအတွက် လုံလောက်မှုရှိသော၊ လုံခြုံမှုရှိသော၊ အားလုံးတတ်နိုင်သော အိမ်ရာများနှင့် အခြေခံဝန်ဆောင်မှုများ လက်လှမ်းမီမှုရှိစေရေးနှင့် ပျံကျရပ်ကွက်များကို အဆင့်မြှင့်တင်ရေး

  • ၂၀၃၀ အမီ ထိခိုက်ခံစားလွယ်သည့် အခြေအနေတွင် ရှိနေသူများ၊ အမျိုးသမီးများ၊ ကလေးများ၊ မသန်စွမ်းသူများနှင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများ၏ လိုအပ်ချက်များကို အထူးအလေးထားလျက် အများသုံးသယ်ယူပို့ ဆောင်ရေးစနစ်ကို တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် လမ်းများ ဘေးကင်းလုံခြုံမှု တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးကာ အားလုံးအတွက် ဘေးကင်းသော၊ သက်သာသော၊ လက်လှမ်းမီနိုင်သော၊ ရေရှည်တည်တံ့သော သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်များ ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးရေး

  • ၂၀၃၀ အမီ နိုင်ငံများအားလုံး၌ အားလုံးအကျုံးဝင်မှုရှိပြီး ရေရှည်တည်တံ့သော မြို့ပြတည်ဆောက်ရေး နှင့် နိုင်ငံအားလုံးတွင် အများပူးပေါင်းပါဝင်သော၊ စုပေါင်းဆောင်ရွက်သော၊ ရေရှည်တည်တံ့သော လူသားအခြေချနေထိုင်မှုဆိုင်ရာ စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းများအတွက် စွမ်းရည်မြှင့်တင် ဆောင်ရွက်ရေး

  • ကမ္ဘာ့ယဉ်ကျေးမှုနှင့် သဘာဝအမွေအနှစ်များ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန် ကြိုးပမ်းမှုများ ခိုင်မာ အားကောင်းရေး

  • ၂၀၃၀ အမီ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများနှင့် ထိခိုက်ခံစားလွယ်သော အခြေအနေများတွင် ရှိနေသူများအား အကာအကွယ်ပေးခြင်းကို အလေးထားလျက် ရေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော ဘေးအန္တရာယ်များအပါအဝင် ဘေးအန္တရာယ်အမျိုးမျိုးကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော သေဆုံးမှုနှင့် ထိခိုက်ခံစားရသူ အရေအတွက် သိသိသာသာ လျှော့ချရေးနှင့် တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စုစုပေါင်းပြည်တွင်းထုတ်ကုန် တန်ဖိုး နှင့်ပတ်သက်သည့် တိုက်ရိုက်စီးပွားရေးဆုံးရှုံးမှုများ သိသိသာသာ လျော့ကျသွားရေး

  • ၂၀၃၀ အမီ လေထုအရည်အသွေး၊ သန့်ရှင်းသာယာရေးနှင့် အခြားအညစ်အကြေး စီမံခန့်ခွဲမှု လုပ်ငန်းများကို အထူးအလေးပေးဆောင်ရွက်မှုအပါအဝင် မြို့ကြီးများအပေါ် လူတစ်ဦးချင်းစီကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများ ကို လျှော့ချရေး

  • ၂၀၃၀ အမီ လူသားအားလုံး အထူးသဖြင့် အမျိုးသမီးများနှင့် ကလေးများ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့် မသန်စွမ်းသူများအနေဖြင့် ဘေးကင်းလုံခြုံသော အားလုံးအကျုံးဝင်သော အလွယ်တကူ ရောက်ရှိနိုင်သော စိမ်းလန်းစိုပြည်သည့် အများပြည်သူဆိုင်ရာနေရာများ ဖြည့်ဆည်းပေးရေး

  • နိုင်ငံနှင့် ဒေသဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများ ခိုင်မာအားကောင်းအောင် ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် မြို့ပြ ဒေသများ၊ ဆင်ခြေဖုံးဒေသများနှင့် ကျေးလက်ဒေသများကြား၊ ကောင်းမွန်သော စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်မှုများ ပံ့ပိုးပေးရေး

  • ၂၀၂၀ အမီ အားလုံးအကျုံးဝင်မှုရှိခြင်း၊ အရင်းအမြစ်များ ထိရောက်စွာ စီမံခန့်ခွဲမှုရှိခြင်း၊ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု လျှော့ချခြင်းနှင့် လိုက်လျောညီထွေနေနိုင်ခြင်း စသည်တို့ကို ဦးတည်သည့် စုစည်းခိုင်မာမှုရှိသော မူဝါဒများနှင့် စီမံကိန်းများကို ချမှတ်အကောင်အထည် ဖော်သည့် မြို့ကြီးများနှင့် လူသားများ အခြေချနေထိုင်သည့် နေရာများအရေအတွက် သိသိသာသာ တိုးတက်လာစေရေးနှင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျှော့ချရေး Sendai မူဘောင် ၂၀၁၅-၂၀၃၀ နှင့်အညီ အဆင့်အားလုံး၌ အထူးကောင်းမွန်သော ဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် ဖော်ထုတ် အကောင်အထည်ဖော်ရေး

  • ဒေသတွင်းရှိ ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုလျက် ရေရှည်တည်တံ့ပြီး ခံနိုင်ရည်စွမ်းရှိသော အဆောက်အအုံများ တည်ဆောက်ရာတွင် ငွေကြေးဆိုင်ရာနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ အကူအညီများ အပါအဝင် ဖွံ့ဖြိုးမှုအနည်းဆုံးနိုင်ငံများအား ပံ့ပိုးကူညီရေး
SDG 1SDG 2SDG 3SDG 4SDG 5SDG 6SDG 7SDG 8SDG 9SDG 10SDG 11SDG 12SDG 13SDG 14SDG 15SDG 16SDG 17

ယူအန်ဒီပီ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

သင် ရောက်ရှိနေသော နေရာမှာ ယူအန်ဒီပီ မြန်မာ 
သွားရောက်ရမည့်နေရာ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ယူအန်ဒီပီ

က

ကင်ညာ ကင်မရွန်း ကမ္ဘောဒီးယား ကာဂျဇ်စတန် ကာဇက်စတန် ကိတ်ဗာဒီ ကိုဆိုဗို ကိုမိုရိုစ် ကိုရီးယားပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ ကိုလမ်ဘီယာ ကို့တ် ဒီဗွာ ကူဝိတ် ကော်စတာရီကာ ကျူးဘား ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ ကွန်ဂိုသမ္မတနိုင်ငံ

ချတ်ဒ် ချီလီ

ဂမ်ဘီယာ ဂါနာ ဂါဘွန် ဂိုင်ယာနာ ဂျမေကာ ဂျီဘူတီ

‌ဂျော်ဂျီယာ ‌ဂျော်ဒန်

ဂွာတီမာလာ ဂွီနီယာ ဂွီနီယာ-ဘစ်ဆော

ဆာမိုအာ (နိုင်ငံတကာရုံး) ဆားဗီးယား ဆိုက်ပရပ်စ် ဆိုမားလီးယား ဆီနီဂေါ ဆီရီယာလီယွန် ဆီးရီးယား ဆူဒန် ဆူရီနိမ်း ဆောင်တူမေးနှင့် ပရင်စီပီ

‌ဆော်ဒီအာရေးဗီးယား

ဇင်ဘာဘွေ ဇမ်ဘီယာ

‌တန်ဇေးနီးယား

တပ်ခ်မင်နစ္စတန် တရုတ် တာဂျစ္စတန် တိုဂို တီမောလက်စ်တေး တူနီးရှား တူရကီ

‌တောင်ဆူဒန် ‌တောင်အာဖရိက

ထရီနီဒက်နှင့် တိုဘာဂို ထိုင်း

ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံ

နမ်မီဘီယာ နိုင်ဂါ နိုင်ဂျီးရီးယား နီကာရာဂွာ နီပေါ

ပစိဖိတ်ရုံး ပနားမား ပါကစ္စတန် ပါပူဝါနယူးဂီနီ ပါရာဂွေး ပါလက်စတိုင်းလူမျိုးများအတွက် အကူအညီပေးရေး အစီအစဉ် ပီရူး

ဖိလစ်ပိုင်

ဗဟိုအာဖရိကန်သမ္မတနိုင်ငံ ဗီယက်နမ်

ဘင်နီဇွဲလား ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ဘယ်လာရုစ် ဘရာဇီး ဘလိဇ် ဘာကီနာဖာဆို ဘာဘေးဒိုးစ် ဘာရိန်း ဘိုလီးဗီးယား ဘီနင် ဘူတန် ဘူရွန်ဒီ

‌ဘော့စနီးယားနှင့် ဟာဇီဂိုးဗီးနား ‌ဘော့တ်စဝန်နာ

မက္ကဆီကို မက်ဒါဂက်စကာ မလေးရှား မာလဝီ မာလီ မိုဇမ်ဗစ်

‌မောရစ်ရှပ်စ်နှင့်ဆေးရှဲလ်စ် ‌မော်ရိုကို

မော်ရီတေးနီးယား မော်လ်ဒိုက်ဗ်စ်

‌မော်လ်ဒိုဗာ

မြန်မာ

‌မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား

မွန်ဂိုလီးယား မွန်တီနီဂရိုး

ယူကရိန်း ယူဂန်ဒါ ယူဇဘက္ကစ္စတန်

ရဝမ်ဒါ ရီမင်

လက်ဘနွန် လစ်ဗျား လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ လိုင်ဘားရီးယား လီဆိုသို

သီရိလင်္ကာ

‌ဟေတီ

ဟွန်ဒူးရပ်စ်

အက်စတိုးနီးယား အင်ဒိုနီးရှား အဇာဘိုင်ဂျန် အန်ဂိုလာ အယ်လ်ဂျီးရီးယား အယ်လ်ဆာဗေးဒိုး အယ်လ်ဘေးနီးယား အာဂျင်တီးနား အာဖဂန်နစ္စတန် အာမေးနီးယား အိန္ဒိယ အီကွေတာဂီနီ အီကွေဒေါ အီဂျစ် အီရတ်သမ္မတနိုင်ငံ အီရန် အီရီထရီးယား အီသီယိုးပီးယား

ဥရုဂွေး