ပန်းတိုင် (၁၂) - တာဝန်ယူမှုရှိသော စားသုံးမှုနှင့် ထုတ်လုပ်မှု


စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အောင်မြင်ရရှိရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် သယံဇာတအရင်းအမြစ်များ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ စားသုံးခြင်းများကိုပြောင်းလဲခြင်းအားဖြင့် ဂေဟစနစ်အတွင်းမှ ထုတ်ယူသုံးစွဲမှုများကို များကို အရေးတကြီး လျော့ချခြင်းများကို လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။ စိုက်ပျိုးရေးသည် ကမ္ဘာနှင့်အဝှမ်း အကြီးမားဆုံးရေသုံးစွဲရာဖြစ်ပြီး ယခုအချိန်တွင် ဆည်မြောင်းစနစ်သည် လူသားများအသုံးပြုမည့် ရေချိုပမာဏအားလုံး၏ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးကို ပျက်ဆီးစေလျက်ရှိသည်။

ကျွန်ုပ်တို့မျှဝေသုံးစွဲနေသည့် သဘာဝသယံဇာတ အရင်းအမြစ်များကို ကျင်လည်စွာစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် ကျွန်ုပ်တို့စွန့်ပစ်သည့် အဆိပ်သင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများနှင့်ညစ်ညမ်းစေသောပစ္စည်များ စွန့်ပစ်ပုံနည်းလမ်းကို ကျွမ်းကျင်စွာစီမံခန့်ခွဲခြင်းများသည် ဤရည်မှန်းချက်များကို အောင်မြင်ရရှိရန်အတွက် အရေးကြီးမျှော်မှန်းချက်များဖြစ်သည်။ ၂၀၃၀ အမီ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများအား စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား ရေရှည်ပိုမိုတည်တံ့နိုင်မည့် သုံးစွဲပုံနည်းလမ်းများသို့ ပြောင်းလဲနိုင်အောင် ပံပိုးကူညီပေးခြင်းကဲ့သို့ပင် စက်မှုလုပ်ငန်းများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် စားသုံးသူများအား စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း နှင့် လျော့ချရန် အားပေးခြင်းသည် ညီတူညီမျှ အရေးကြီးသည်ဖြစ်သည်။

ကမ္ဘာလူဦးရေ၏ အများစုမှာ ၎င်းတို့၏အခြေခံလိုအပ်ချက်များကိုပင် မနည်းပြည့်မီအောင် စားသုံး နေရဆဲ ဖြစ်သည်။  ဖြန့်ဖြူးသူနှင့် စားသုံးသူအဆင့်များ၌ ကမ္ဘာ့အစားအသောက် လေလွင့်ပျက်စီးမှု အသားတင်ထက်ဝက်နှုန်း လျော့ချရန်သည်လည်း ပိုမိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းသည့် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်များ ဖန်တီးပေးရန်အတွက် အရေးကြီးသည့်အရာဖြစ်သည်။ ထိုမှလည်း စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံမှုနှင့်ပတ်သက်၍ အကူအညီပေးနိုင်ပြီး အရင်းအမြစ်ဆိုင်ရာ ပိုမိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းမည့် စီးပွားရေးတစ်ရပ်သို့ ကူးပြောင်းနိုင်ရန် အကူအညီပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

အချက်အလက်များနှင့် ကိန်းဂဏန်းများ

၁.၃ ဘီလီလျံ

နှစ်စဉ် လူဦးရေ ၂ ဘီလျံနီးပါးသည် ငတ်မွတ်ခြင်းနှင့် အာဟာရမပြည့်မီခြင်းများကို ကြုံတွေ့နေရချိန်တွင် အစားအသောက်တန်ပေါင်း ၁.၃ ဘီလျံခန့်သည် နှစ်စဉ် လေလွင့်ပျက်စီးလျက်ရှိနေသည်။

၂၂%

အစားအသောက် ကဏ္ဍသည် ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်ခြင်း စုစုပေါင်း၏ ၂၂ ရာခိုင်နှုန်းခန့်အတွက် အဓိကတာဝန်ရှိပြီး သစ်တောများအား စိုက်ပျိုးမြေအဖြစ်‌ပြောင်းလဲခြင်းများတို့ကြောင့် ကြီးစွာသက်ရောက်လျက်ရှိသည်။

၂ ဘီလီလျံ

ကမ္ဘာနှင့်အဝှမ်း လူဦးရေ ၂ ဘီလျံမှာ ကိုယ်အလေးချိန်အလွန်များပြားလျက် (သို့) အဝလွန် လျက်ရှိသည်။

၃%

ကမ္ဘာ့ရေအရင်းအမြစ်၏ ၃ ရာခိုင်နှုန်းသာ သန့်စင်( သောက်သုံးနိုင်)အဆင့်တွင်ရှိပြီး လူသားများသည် သဘာဝကပြန်လည်သန့်စင်ပေးနိုင်သည့် ပမာဏထက်ပိုမိုလျင်မြန်စွာ အသုံးပြုလျက်ရှိနေသည်။

အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၂၀ ဘီလျံ

အကယ်၍ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ လူတိုင်းသည် စွမ်းအင်ချွေတာသည့် မီးသီးများကို ပြောင်းလဲသုံးစွဲပါက နှစ်စဉ် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၂၀ ဘီလျံချွေတာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

၂၀%

၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း ကမ္ဘာ့အဆုံးသတ်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု၏ ငါးပုံတစ်ပုံမှာ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ ရင်းမြစ်များမှ ဖြစ်သည်။

 • ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများက ဦးဆောင်ကာ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် စွမ်းရည်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားလျက် နိုင်ငံများအားလုံး ပါဝင်ဆောင်ရွက်သည့် စဉ်ဆက်မပြတ် စားသုံးမှုနှင့် ထုတ်လုပ်မှုအစီအစဉ်များဆိုင်ရာ ၁၀ နှစ်တာ အခြေခံမူဘောင်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရေး

 • ၂၀၃၀ အရောက်တွင် သဘာဝသယံဇာတများ နှင့်ပတ်သက်၍ ရေရှည်တည်တံ့သော စီမံခန့်ခွဲမှု နှင့် ထိရောက်မှုရှိသော အသုံးပြုမှုရရှိရေး

 • ၂၀၃၀ အရောက်တွင် လက်လီနှင့် စားသုံးသူအဆင့်တို့၌ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း လူတစ်ဦးချင်းအလိုက် စားနပ်ရိက္ခာ လေလွင့်မှု ထက်ဝက်လျှော့ချရေးနှင့် ရိတ်သိမ်းချိန်လွန် ဆုံးရှုံးမှုများ အပါအဝင် ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်များ တစ်လျှောက် စားနပ်ရိက္ခာ ဆုံးရှုံးမှုများ လျှော့ချရေး

 • ၂၀၂၀ အရောက်တွင် သဘောတူညီချက် ရရှိထားသော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မူဘောင်များ နှင့်အညီ ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများ နှင့် ၎င်းတို့၏ သက်တမ်းတစ်လျှောက် ထွက်ပေါ်လာသော အညစ်အကြေးများကို သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ကိုက်ညီသည့် ကောင်းမွန်သော စီမံခန့်ခွဲမှု ရရှိရေးနှင့် လူသားများ၏ ကျန်းမာရေးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် ယင်းတို့၏ ဆိုးကျိုးသက် ရောက်မှုများကို လျော့ပါးစေရန်အလို့ငှာ လေထုနှင့် မြေထုအတွင်းသို့ ယင်းတို့၏ ထုတ်လုပ်မှုများ ကို သိသိသာသာ လျှော့ချရေး

 • ၂၀၃၀ အရောက်တွင် ကြိုတင်ကာကွယ်တားဆီးခြင်း၊ လျှော့ချခြင်း၊ ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်အောင် ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း နည်းလမ်းများဖြင့် အညစ်အကြေး ဖြစ်ပေါ်မှုကို သိသိသာသာ လျှော့ချရေး

 • ကုမ္ပဏီများ အထူးသဖြင့် အရွယ်အစားကြီးမားသော နိုင်ငံမျိုးစုံတွင် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသည့် ကုမ္ပဏီများကို ရေရှည်တည်တံ့စေသော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ချမှတ်ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် ၎င်းတို့၏ အစီရင်ခံ စာများတွင် ရေရှည်တည်တံ့မှုဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းရန် တွန်းအားပေးခြင်း

 • နိုင်ငံတော်၏ မူဝါဒများ၊ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများနှင့်အညီ ရေရှည်တည်တံ့နိုင်မည့် အစိုးရပစ္စည်း ဝယ်ယူမှု လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ရေး

 • ၂၀၃၀ အရောက်တွင် နေရာတိုင်းရှိ ပြည်သူများကို သဘာ၀နှင့် သဟဇာတဖြစ်သည့် လူနေမှုပုံစံနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတို့အတွက် ဆီလျော်မှုရှိသော သတင်းအချက်အလက်များနှင့် သိရှိနားလည်မှုများ ရှိလာစေရေး

 • စားသုံးမှု နှင့် ထုတ်လုပ်မှုတို့တွင် ပိုမို၍ ရေရှည်တည်တံ့သော ပုံစံများ ဖြစ်ပေါ်စေရန် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများအား ၎င်းတို့၏ သိပ္ပံနည်းကျသည့် နည်းပညာဆိုင်ရာ စွမ်းရည်များ ပံ့ပိုးပေးရန်

 • အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးပေးနိုင်ပြီး ဒေသန္တရယဉ်ကျေးမှုနှင့် ထုတ်ကုန်များ မြှင့်တင်ပေးနိုင်သည့် ရေရှည်တည်တံ့သော ခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက် စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုက မည်သို့ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်ကို စောင့်ကြည့်လေ့လာရန် နည်းလမ်းများ ဖော်ထုတ် အကောင်အထည်ဖော်ရေး

 • သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုများကို ထင်ဟပ်ပေါ်လွင်စေရန် အခွန်ကောက်ခံမှုပုံစံများကို ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းလုပ်ဆောင်ခြင်း၊ ထိခိုက်စေနိုင်သော ထောက်ပံ့ငွေများ၊ ဖွံ့ဖြိုးဆဲ နိုင်ငံများ၏ လိုအပ်ချက်များ နှင့် အခြေအနေများကို အပြည့်အဝ ထည့်သွင်း စဉ်းစားခြင်း၊ ဆင်းရဲ နွမ်းပါးသူများနှင့် ထိခိုက်ခံစားရသည့် ရပ်ရွာပြည်သူများကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့် ပုံစံဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများအပေါ် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည့် ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများ လျှော့ချခြင်းတို့ အပါအဝင် နိုင်ငံတော်၏ အခြေအနေများနှင့်အညီ ဈေးကွက်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများကို ဖယ်ရှားခြင်းဖြင့် အကျိုးမရှိသော စားသုံးမှုပုံစံကို အားပေးသည့် ထိရောက်မှုမရှိသော ရုပ်ကြွင်းလောင်စာထောက်ပံ့ငွေများကို စဉ်းစားသုံးသပ်ရေး
SDG 1SDG 2SDG 3SDG 4SDG 5SDG 6SDG 7SDG 8SDG 9SDG 10SDG 11SDG 12SDG 13SDG 14SDG 15SDG 16SDG 17

ယူအန်ဒီပီ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

သင် ရောက်ရှိနေသော နေရာမှာ ယူအန်ဒီပီ မြန်မာ 
သွားရောက်ရမည့်နေရာ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ယူအန်ဒီပီ

က

ကင်ညာ ကင်မရွန်း ကမ္ဘောဒီးယား ကာဂျဇ်စတန် ကာဇက်စတန် ကိတ်ဗာဒီ ကိုဆိုဗို ကိုမိုရိုစ် ကိုရီးယားပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ ကိုလမ်ဘီယာ ကို့တ် ဒီဗွာ ကူဝိတ် ကော်စတာရီကာ ကျူးဘား ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ ကွန်ဂိုသမ္မတနိုင်ငံ

ချတ်ဒ် ချီလီ

ဂမ်ဘီယာ ဂါနာ ဂါဘွန် ဂိုင်ယာနာ ဂျမေကာ ဂျီဘူတီ

‌ဂျော်ဂျီယာ ‌ဂျော်ဒန်

ဂွာတီမာလာ ဂွီနီယာ ဂွီနီယာ-ဘစ်ဆော

ဆာမိုအာ (နိုင်ငံတကာရုံး) ဆားဗီးယား ဆိုက်ပရပ်စ် ဆိုမားလီးယား ဆီနီဂေါ ဆီရီယာလီယွန် ဆီးရီးယား ဆူဒန် ဆူရီနိမ်း ဆောင်တူမေးနှင့် ပရင်စီပီ

‌ဆော်ဒီအာရေးဗီးယား

ဇင်ဘာဘွေ ဇမ်ဘီယာ

‌တန်ဇေးနီးယား

တပ်ခ်မင်နစ္စတန် တရုတ် တာဂျစ္စတန် တိုဂို တီမောလက်စ်တေး တူနီးရှား တူရကီ

‌တောင်ဆူဒန် ‌တောင်အာဖရိက

ထရီနီဒက်နှင့် တိုဘာဂို ထိုင်း

ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံ

နမ်မီဘီယာ နိုင်ဂါ နိုင်ဂျီးရီးယား နီကာရာဂွာ နီပေါ

ပစိဖိတ်ရုံး ပနားမား ပါကစ္စတန် ပါပူဝါနယူးဂီနီ ပါရာဂွေး ပါလက်စတိုင်းလူမျိုးများအတွက် အကူအညီပေးရေး အစီအစဉ် ပီရူး

ဖိလစ်ပိုင်

ဗဟိုအာဖရိကန်သမ္မတနိုင်ငံ ဗီယက်နမ်

ဘင်နီဇွဲလား ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ဘယ်လာရုစ် ဘရာဇီး ဘလိဇ် ဘာကီနာဖာဆို ဘာဘေးဒိုးစ် ဘာရိန်း ဘိုလီးဗီးယား ဘီနင် ဘူတန် ဘူရွန်ဒီ

‌ဘော့စနီးယားနှင့် ဟာဇီဂိုးဗီးနား ‌ဘော့တ်စဝန်နာ

မက္ကဆီကို မက်ဒါဂက်စကာ မလေးရှား မာလဝီ မာလီ မိုဇမ်ဗစ်

‌မောရစ်ရှပ်စ်နှင့်ဆေးရှဲလ်စ် ‌မော်ရိုကို

မော်ရီတေးနီးယား မော်လ်ဒိုက်ဗ်စ်

‌မော်လ်ဒိုဗာ

မြန်မာ

‌မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား

မွန်ဂိုလီးယား မွန်တီနီဂရိုး

ယူကရိန်း ယူဂန်ဒါ ယူဇဘက္ကစ္စတန်

ရဝမ်ဒါ ရီမင်

လက်ဘနွန် လစ်ဗျား လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ လိုင်ဘားရီးယား လီဆိုသို

သီရိလင်္ကာ

‌ဟေတီ

ဟွန်ဒူးရပ်စ်

အက်စတိုးနီးယား အင်ဒိုနီးရှား အဇာဘိုင်ဂျန် အန်ဂိုလာ အယ်လ်ဂျီးရီးယား အယ်လ်ဆာဗေးဒိုး အယ်လ်ဘေးနီးယား အာဂျင်တီးနား အာဖဂန်နစ္စတန် အာမေးနီးယား အိန္ဒိယ အီကွေတာဂီနီ အီကွေဒေါ အီဂျစ် အီရတ်သမ္မတနိုင်ငံ အီရန် အီရီထရီးယား အီသီယိုးပီးယား

ဥရုဂွေး