ပန်းတိုင် (၁၇) - ရည်မှန်းချက်အားလုံးအတွက် မိတ်ဖက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး


SDG များကို အားကောင်းသော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မိတ်ဖက်များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ဖြင့်သာ အသက်ဝင်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ တရားဝင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ထောက်ပံ့မှုမှာ ရည်ရွယ်သည့် အောက်တွင်တည်ငြိမ်စွာရှိနေပြီး ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၄၇ ဘီလျံအထိ ရှိခဲ့သည်။ ပဋိပက္ခများ (သို့) သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များမှ သယ်ဆောင်လာသည့် လူသားခြင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ ဘေးဒုက္ခများကိုကြုံတွေ့နေရစဉ် ဘဏ္ဍ‌ရေး အရင်းအမြစ်များနှင့် အကူအညီများကို ပိုမို၍ လိုအပ်လာမည်ဖြစ်သည်။ များစွာသောနိုင်ငံများသည်လည်း စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ကုန်သွယ်ရေးအတွက် တရားဝင် ဖွဲ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ထောက်ပံရေး(ODA)ကို လိုအပ်နေဆဲဖြစ်သည်။

ကမ္ဘာကြီးသည်လည်း ယခင်ကထက် ပိုမိုကောင်းမွန်စွာဆက်သွယ်လာနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ နည်းပညာနှင့် အသိပညာ လက်လှမ်းမီမှုမြင့်မားလာခြင်းသည် စိတ်ကူးအကြံဉာဏ်များကို မျှဝေရာနှင့် တီထွင်ဆန်းသစ်မှုများကို အဆင့်မြှင့်တင်နိုင်ရာတို့တွင် အရေးပါသည့် နည်းလမ်းတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများအား ၎င်းတို့၏ကြွေးမြီများကို စီမံခန့်ခွဲရေးတွင် ကူညီရန်အတွက် မူဝါဒဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းများနှင့်အတူ ဖွံ့ဖြိုးမှုနိမ့်ပါးသည့် ဒေသများအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမြင့်တင်ခြင်းများသည် စဉ်ဆက်မပြတ် တိုးတက်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အရေးပါသည့်အရာများဖြစ်သည်။

ရည်မှန်းချက်အားလုံးသည် ၎င်း၏မျှော်မှန်းချက်အားလုံးကို ပြည့်မီရရှိနိုင်ရန် နိုင်ငံဆိုင်ရာ စီမံချက်များကို အထောက်အပံ့ပေးခြင်းဖြင့် မြောက်ပိုင်းနိုင်ငံများနှင့် တောင်ပိုင်းနိုင်ငံများ ကြား၊ တောင်ပိုင်နိုင်ငံအချင်းချင်းကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကို အားပေးမြှင့်တင်ရန် ရည်ရွယ်သည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုန်သွယ်ရေးမြှင့်တင်ပြီး ဖွံဖြိုးဆဲနိုင်ငံများအား ပို့ကုန်ပိုမိုထုတ်လုပ်နိုင်အောင် အကူအညီပေးခြင်းသည် အားလုံးအတွက် မျှတ၊ ပွင့်လင်း၊ အကျိုးရှိသည့် နိုင်ငံအားလုံးဆိုင် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအခြေပြု မျှတသည့် ကုန်သွယ်ရေးစနစ်တစ်ခု ပေါ်ပေါက်ရရှိနိုင်ခြင်း၏ အစိတ်အပိုင်းများအားလုံးတွင်ပါဝင်သည်။

Facts and figures

အချက်အလက်များနှင့် ကိန်းဂဏန်းများ

ကုလသမဂ္ဂ ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ ညီလာခံ( UNCTAD) မှ SDGများ အောင်မြင်ရရှိနိုင်ရန် နှစ်စဉ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅ ထရီလျံမှ ၇ ထရီလျံ အထိ လိုအပ်နိုင်ကြောင်း အဆိုပြုသည်။

အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၄၇.၂ ဘီလျံ

၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ODA စုစုပေါင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၄၇.၂ ဘီလျံ အထိ ရောက်ရှိခဲ့သည်။

အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆၁၃ ဘီလျံ

၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလွှဲပြောင်းငွေ စုစုပေါင်းမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆၁၃ ဘီလျံ အထိရှိခဲ့ပြီး ၇၆ ရာခိုင်နှုန်းမှာ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများသို့ ပေးပို့ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။

၆ ခုနှစ်

၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံပေါင်း ၆ နိုင်ငံသည် ODA ကို နိုင်ငံ့အသားတင်ဝင်ငွေ၏ ၀.၇ ရာခိုင်နှုန်းအထက် ထားရှိနိုင်ရန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမျှော်မှန်းချက်ကို ပြည့်မှီနိုင်ခဲ့သည်။

အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၈.၂ ထရီလျံ

ရည်ရှည်တည်တံ့နိုင်ပြီး တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိသည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများသည် SDG များအတွက် အလားအလားမြင့်မားသည့် ရင်းနှီးငွေရင်းမြစ်များဖြစ်သည်။ ၂၀၁၆ မှစ၍ ဤရင်းနှီးမြှုပ်နှံငွေအမျိုးအစား၌ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၈.၂ သန်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ့မှုပြုခဲ့သည်။

အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၅၅.၅ ထရီလျံ

စဉ်ဆက်မပြတ်စီးပွားရေး၏ ဘဏ္ဍာရေးဈေးကွက်သည်လည်း တိုးတက်လျက်ရှိသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာ့စိမ်းလန်းဘဏ္ဍာရေးသည် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၅၅.၅ ဘီလျံအထိ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ယခင်နှစ်ထက် ၇၈ ရာခိုင်နှုန်းပိုမိုမြင့်တက်ခဲ့သည်။

ဘဏ္ဍာရေး

 • အခွန်နှင့်အခြားဘဏ္ဍာငွေကြေး ကောက်ခံမှုများအတွက် ပြည်တွင်းစွမ်းရည် တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများအား နိုင်ငံတကာမှ ပံ့ပိုးကူညီမှုများ အပါအဝင် ပြည်တွင်း အရင်းအမြစ်များ စုစည်းမှု ခိုင်မာအားကောင်းစေရေး

 • ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများအတွက် ODA/GNI ဝ.၇% ရည်မှန်းချက် ရရှိရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုနိမ့်ပါးသည့်နိုင်ငံများ အတွက် ODA/GNI ဝ.၁၅% မှ ဝ.၂၀ % ရည်မှန်းချက် ရရှိစေရန် ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများအနေဖြင့် ၎င်းတို့ပေးထားသော ကတိကဝတ်များ အပါအဝင် ၎င်းတို့၏ တရားဝင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အကူ အညီများဆိုင်ရာ ကတိကဝတ်များကို အကောင်အထည်ဖော်ရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုအနည်းဆုံးနိုင်ငံများသို့ ODA/GNI အနည်းဆုံး ဝ.၂၀% ပေးအပ်ရေး ရည်မှန်းချက်တစ်ရပ် သတ်မှတ်ဆောင်ရွက်ရန် ODA ပေးအပ်သူများအား အားပေးတိုက်တွန်းရေး

 • ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများအတွက် ရင်းမြစ်မျိုးစုံတို့မှ ထပ်ဆောင်းငွေကြေးဆိုင်ရာအရင်းအမြစ်များ စုစည်း ပေးရေး

 • သင့်တော်သည့်နည်းလမ်းများဖြင့် ကြွေးမြီပေးခြင်း၊ ကြွေးမြီသက်သာခွင့်ပေးခြင်း နှင့် ကြွေးမြီပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်းတို့ကို မြှင့်တင်လုပ်ဆောင်ပေးရန် ရည်ရွယ်သည့် ညှိနှိုင်းချမှတ်ထားသည့် မူဝါဒများဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများအား ကာလရှည် အကြွေးရယူဆောင်ရွက်နိုင်ရန် စီမံဆောင်ရွက်ပေးရေး နှင့် ကြွေးမြီဝန်ပိနေသော ဆင်းရဲသည့်နိုင်ငံများအား ကြွေးမြီဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးလျော့ကျသွားစေရန် ပြင်ပကြွေးမြီများကို ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးရေး

 • ဖွံ့ဖြိုးမှုနိမ့်ပါးသည့် နိုင်ငံများအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ်များ ချမှတ်အကောင်အ ထည် ဖော်ရေး

နည်းပညာ

 • သိပ္ပံ၊ နည်းပညာနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများဆိုင်ရာ မြောက်ပိုင်းနိုင်ငံများနှင့် တောင်ပိုင်းနိုင်ငံများ ကြား၊ တောင်ပိုင်နိုင်ငံအချင်းချင်းကြားနှင့် သုံးပွင့်ဆိုင် ဒေသဆိုင်ရာနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူး ပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် လက်လှမ်းမီ ရရှိမှုတို့ မြှင့်တင်ပေးရေး၊ လက်ရှိလုပ်ငန်းယန္တရားများ အထူး သဖြင့် ကုလသမဂ္ဂအဆင့်နှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ နည်းပညာအထောက်အကူပြု ယန္တရားများကြား ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်ခြင်း အပါအဝင် အပြန်အလှန် သဘောတူညီထားသည့် စည်းကမ်းချက်များအရ အသိပညာဗဟုသုတ ခွဲဝေပေးမှု မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ရေး

 • အပြန်အလှန် သဘောတူညီထားသည့်အတိုင်း လိုက်လျောပေးမှုနှင့် ဦးစားပေးမှု စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအပါအဝင် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများအား အထူးဦးစားပေး စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များဖြင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လိုက်လျောညီညွတ်မှုရှိသည့် ကောင်းမွန်သော နည်းပညာများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးမှု၊ လွှဲပြောင်းပေးမှုနှင့် ဖြန့်ဖြူးပေးမှုတို့ကို မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ရေး

 • ၂၀၁၇ ခုနှစ်အရောက်တွင် ဖွံ့ဖြိုးမှုနိမ့်ပါးသည့်နိုင်ငံများအတွက် နည်းပညာဘဏ်၊ သိပ္ပံ၊ နည်းပညာ နှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဆိုင်ရာ စွမ်းရည်တည်ဆောက်ရေး ယန္တရားများ အပြည့်အဝ လည်ပတ် ဆောင်ရွက်နိုင်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးရေးနှင့် စွမ်းရည်မြှင့်တင်ပေးနိုင်သော နည်းပညာ အထူးသဖြင့် သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာများ အသုံးပြုမှု မြှင့်တင်ပေးရေး
   

စွမ်းရည်တည်ဆောက်ခြင်း

 • ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများတွင် စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးရည်မှန်းချက်များအားလုံး အကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက် နိုင်ငံတော်အဆင့်စီမံကိန်းများကိုပံ့ပိုးကူညီပေးရန် ထိရောက်ပြီး ရည်မှန်းချက်ရရှိနိုင်သည့် စွမ်းရည်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် မြောက်ပိုင်းနှင့် တောင်ပိုင်းနိုင်ငံများကြား၊ တောင်ပိုင်းနိုင်ငံအချင်းချင်းနှင့် သုံးပွင့်ဆိုင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု နည်းလမ်းများအပါအဝင် နိုင်ငံတကာမှ ပံ့ပိုးကူညီမှုများ မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ပေးရေး

ကုန်သွယ်ရေး

 • ဒိုဟာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အရ ညှိနိုင်းဆွေးနွေးအတည်ပြုထားသည့် အချက်များအပါအဝင် ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့က ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် အားလုံးနှင့်ဆိုင်သော၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို အခြေခံ သော၊ ပွင့်လင်းသော၊ ခွဲခြားဆက်ဆံမှုမရှိသော၊ မျှတမှုရှိသော နိုင်ငံစုံကုန်သွယ်ရေးစနစ်တစ်ရပ် မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ရေး

 • ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများ၏ပို့ကုန် သိသိသာသာ တိုးတက်လာစေရေး၊ အထူးသဖြင့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အ ရောက်တွင် ဖွံ့ဖြိုးမှုနိမ့်ပါးသည့်နိုင်ငံများ၏ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပို့ကုန်ဝေစုပါဝင်မှု နှစ်ဆတိုးတက်လာ စေရေးဆိုသည့်ဦးတည်ချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရေး

 • ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့်အညီ ဖွံ့ဖြိုးမှုနိမ့်ပါးသည့်နိုင်ငံများအတွက် အကောက်ခွန်ကင်းလွတ်သော၊ ဝေစုကင်းလွတ်သောဈေးကွက် ရေရှည်ရရှိရေးကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ အကောင်အထည်ဖော်ရေး၊ ယင်းသို့ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများမှတင်သွင်းသော ကုန်ပစ္စည်းများအပေါ် ကျင့်သုံးသည့် မူရင်းဒေသဆိုင်ရာဦးစားပေးစည်းမျဉ်းများသည် ပွင်းလင်းမြင် သာ၍ရှင်းလင်းမှုရှိကာ ဈေးကွက်ဝင်ရောက်မှုလွယ်ကူစေရေးကို အထောက်အကူပြုစေရန် အာမခံ ချက်ပေးခြင်းဖြင့် လုပ်ဆောင်ခြင်းတို့ပါဝင်ပါသည်

လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မှုစနစ်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ

မူဝါဒနှင့်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာစုစည်းညီညွတ်မှုရှိခြင်း

 • မူဝါဒရေးရာညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်မူဝါဒရေးရာစုစည်းညီညွတ်မှုရှိစေခြင်း နည်းလမ်းများအပါအဝင် တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအကြီးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ တည်ငြိမ်မှု မြှင့်တင်ရေး

 • စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် မူဝါဒရေးရာ စုစည်းညီညွတ်မှု မြှင်တင်ရေး

 • ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုတိုက်ဖျက်ရေးနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့အတွက် မူဝါဒများ ချမှတ်အကောင်အထည်ဖော်ရန် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံစီ၏ မူဝါဒရေးရာနှင့်ခေါင်းဆောင်မှုတို့ကို လေးစားရေး

သက်ဆိုင်သူမျိုးစုံမိတ်ဖက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ

 • နိုင်ငံများအားလုံး အထူးသဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများတွင် စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးရည်မှန်းချက်များ အောင်မြင်ရရှိမှုကို အထောက်အကူဖြစ်စေရန် အသိအမြင်ဗဟုသုတ၊ ကျွမ်းကျင်မှု၊ နည်း ပညာ နှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ အရင်းအမြစ်များ စုစည်းမျှဝေပေးသည့် သက်ဆိုင်သူမျိုးစုံမိတ်ဖက်ပူး ပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၏ ဖြည့်ဆည်းပေးမှုဖြင့် စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ကမ္ဘာလုံး ဆိုင်ရာမိတ်ဖက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ရေး

 • မိတ်ဖက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာများ၏ အတွေ့အကြုံနှင့်ထောက်ပံ့ပေးမှုများအပေါ် အခြေခံလျက် ထိရောက်သော အစိုးရ၊ အစိုးရ-ပုဂ္ဂလိက နှင့် အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်း မိတ်ဖက်ဆောင်ရွက်မှုများကို အားပေးမြှင့်တင်ရေး

သတင်းအချက်အလက်၊ စောင့်ကြည့်လေ့လာမှု နှင့် တာဝန်ယူမှု/တာဝန်ခံမှု

 • ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် ဝင်ငွေ၊ ကျား-မ၊ အသက်အရွယ်၊ လူမျိုး၊ လူမျိုးစု၊ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်မှုအခြေအနေ၊ မသန်မစွမ်းဖြစ်မှု၊ ပထဝီဝင်ဆိုင်ရာတည်နေရာ နှင့် တိုင်းပြည်အခြေအနေအရ အခြားဆီလျော်မှုရှိသည့် သွင်ပြင်လက္ခဏာရပ်များအလိုက် ခွဲခြားဖော်ပြထားသော အရည်အသွေးမြင့်၊ အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသော သတင်းအချက်အလက်များ ရရှိနိုင်မှု သိသိသာ သာ မြှင်တင်ပေးရန်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးမှုနိမ့်ပါးသည့်နိုင်ငံများနှင့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲကျွန်းနိုင်ငံငယ်များအပါအဝင် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများအားလုံးသို့ စွမ်းရည်တည်ဆောက်ရေးဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုများ တိုးမြှင်ပေးရေး

 • ၂၀၃၀ ခုနှစ်တွင် ပြည်တွင်းစုစုပေါင်းထုတ်လုပ်မှုကိုအထောက်အကူပြုသည့် စဉ်ဆက် မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ တိုးတက်မှုရှိအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုအပေါ် တိုင်းတာ မှုနည်းလမ်းများ ဖော်ထုတ်ရန် လက်ရှိလုပ်ငန်းစဉ်များအပေါ်တွင် အခြေခံ၍ တည်ဆောက်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများတွင် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်တည်ဆောက်ခြင်းကို ပံ့ပိုးကူညီမှုပေးရေး
SDG 1SDG 2SDG 3SDG 4SDG 5SDG 6SDG 7SDG 8SDG 9SDG 10SDG 11SDG 12SDG 13SDG 14SDG 15SDG 16SDG 17

ယူအန်ဒီပီ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

သင် ရောက်ရှိနေသော နေရာမှာ ယူအန်ဒီပီ မြန်မာ 
သွားရောက်ရမည့်နေရာ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ယူအန်ဒီပီ

က

ကင်ညာ ကင်မရွန်း ကမ္ဘောဒီးယား ကာဂျဇ်စတန် ကာဇက်စတန် ကိတ်ဗာဒီ ကိုဆိုဗို ကိုမိုရိုစ် ကိုရီးယားပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ ကိုလမ်ဘီယာ ကို့တ် ဒီဗွာ ကူဝိတ် ကော်စတာရီကာ ကျူးဘား ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ ကွန်ဂိုသမ္မတနိုင်ငံ

ချတ်ဒ် ချီလီ

ဂမ်ဘီယာ ဂါနာ ဂါဘွန် ဂိုင်ယာနာ ဂျမေကာ ဂျီဘူတီ

‌ဂျော်ဂျီယာ ‌ဂျော်ဒန်

ဂွာတီမာလာ ဂွီနီယာ ဂွီနီယာ-ဘစ်ဆော

ဆာမိုအာ (နိုင်ငံတကာရုံး) ဆားဗီးယား ဆိုက်ပရပ်စ် ဆိုမားလီးယား ဆီနီဂေါ ဆီရီယာလီယွန် ဆီးရီးယား ဆူဒန် ဆူရီနိမ်း ဆောင်တူမေးနှင့် ပရင်စီပီ

‌ဆော်ဒီအာရေးဗီးယား

ဇင်ဘာဘွေ ဇမ်ဘီယာ

‌တန်ဇေးနီးယား

တပ်ခ်မင်နစ္စတန် တရုတ် တာဂျစ္စတန် တိုဂို တီမောလက်စ်တေး တူနီးရှား တူရကီ

‌တောင်ဆူဒန် ‌တောင်အာဖရိက

ထရီနီဒက်နှင့် တိုဘာဂို ထိုင်း

ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံ

နမ်မီဘီယာ နိုင်ဂါ နိုင်ဂျီးရီးယား နီကာရာဂွာ နီပေါ

ပစိဖိတ်ရုံး ပနားမား ပါကစ္စတန် ပါပူဝါနယူးဂီနီ ပါရာဂွေး ပါလက်စတိုင်းလူမျိုးများအတွက် အကူအညီပေးရေး အစီအစဉ် ပီရူး

ဖိလစ်ပိုင်

ဗဟိုအာဖရိကန်သမ္မတနိုင်ငံ ဗီယက်နမ်

ဘင်နီဇွဲလား ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ဘယ်လာရုစ် ဘရာဇီး ဘလိဇ် ဘာကီနာဖာဆို ဘာဘေးဒိုးစ် ဘာရိန်း ဘိုလီးဗီးယား ဘီနင် ဘူတန် ဘူရွန်ဒီ

‌ဘော့စနီးယားနှင့် ဟာဇီဂိုးဗီးနား ‌ဘော့တ်စဝန်နာ

မက္ကဆီကို မက်ဒါဂက်စကာ မလေးရှား မာလဝီ မာလီ မိုဇမ်ဗစ်

‌မောရစ်ရှပ်စ်နှင့်ဆေးရှဲလ်စ် ‌မော်ရိုကို

မော်ရီတေးနီးယား မော်လ်ဒိုက်ဗ်စ်

‌မော်လ်ဒိုဗာ

မြန်မာ

‌မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား

မွန်ဂိုလီးယား မွန်တီနီဂရိုး

ယူကရိန်း ယူဂန်ဒါ ယူဇဘက္ကစ္စတန်

ရဝမ်ဒါ ရီမင်

လက်ဘနွန် လစ်ဗျား လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ လိုင်ဘားရီးယား လီဆိုသို

သီရိလင်္ကာ

‌ဟေတီ

ဟွန်ဒူးရပ်စ်

အက်စတိုးနီးယား အင်ဒိုနီးရှား အဇာဘိုင်ဂျန် အန်ဂိုလာ အယ်လ်ဂျီးရီးယား အယ်လ်ဆာဗေးဒိုး အယ်လ်ဘေးနီးယား အာဂျင်တီးနား အာဖဂန်နစ္စတန် အာမေးနီးယား အိန္ဒိယ အီကွေတာဂီနီ အီကွေဒေါ အီဂျစ် အီရတ်သမ္မတနိုင်ငံ အီရန် အီရီထရီးယား အီသီယိုးပီးယား

ဥရုဂွေး