ပန်းတိုင် (၈) - သင့်တင့်သော အလုပ်အကိုင်နှင့် စီးပွားရေးတိုးတက်မှုရရှိရေး


၂၀၀၈ ခုနှစ် စီးပွားရေးအကျပ်အတည်း နှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးကျဆင်းမှုတို့၏ သက်ရောက်မှုများ ရှိနေသော်လည်း လွန်ခဲ့သော ၂၅ နှစ်တာကာလအတွင်း အလွန်အမင်း ဆင်းရဲနွမ်းပါးစွာ နေထိုင်နေရသည့် အလုပ်သမားဦးရေမှာ သိသိသာသာကျဆင်းသွားပါသည်။ ယခု ဖွံ့ဖြိုးဆဲ နိုင်ငံများရှိ လူလတ်တန်းစား စုစုပေါင်းသည် စုစုပေါင်းအလုပ်အကိုင်၏ ၃၄ ရာခိုင်နှုန်းကျော် ရှိပါသည်။ ၁၉၉၁ နှင့် ၂၀၁၅ အတွင်း ထိုအရေအတွက်သည် သုံးဆနီးပါးတိုးမြင့်လာခြင်းဖြစ်ပါသည်။

သို့သော် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဆက်လက်နာလန်ထူလာသည်နှင့်အမျှ ကျွန်ုပ်တို့သည် တိုးတက်မှု နှေးကွေးလာခြင်း၊ မညီမျှမှုများတိုးပွားလာခြင်းနှင့် တိုးများလာသည့် အလုပ်သမားအင်အားအတွက် အလုပ်အကိုင်မလုံလောက်ခြင်းများအား မြင်တွေ့နေရပါသည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်း၏ အဆိုအရ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် လူဦးရေသန်းပေါင်း ၂၀၄ သန်းသည် အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်နေပါသည်။

ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော ဖွံ့ဖြိုးရေးရည်မှန်းချက်များသည် စီးပွားရေးတိုးတက်မှု၊ ကုန်ထုတ်စွမ်းအား မြင့်မားမှု နှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများကို မြှင့်တင်ပေးသည်။ ဤသို့ပြုလုပ်ရာတွင် အတင်းအဓမ္မလုပ်အားပေးစေခိုင်းခြင်းများ၊ ကျွန်စနစ်များနှင့် လူကုန်ကူးခြင်းများ ပပျောက်ရေး အတွက် ထိရောက်သော ဆောင်ရွက်မှုများကဲ့သို့ စွန့်ဦးတီထွင်မှုနှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးမှုများကို အားပေးခြင်းသည် အဓိကအချက်များ ဖြစ်ပါသည်။ ဤရည်မှန်းချက်များကို စိတ်ထဲ ထား၍ ရည်မှန်းချက်မှာ ၂၀၃၀ တွင် အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများအတွက် အကျိုးဖြစ်ထွန်းသော အလုပ်အကိုင်များ ရရှိစေရန်နှင့် သင့်လျော်သောအလုပ်အကိုင်များ ရရှိရန်ဖြစ်ပါသည်။

အချက်အလက်များနှင့် ကိန်းဂဏန်းများ

၅ %

၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိလူပေါင်း ၁၇၂ သန်းခန့် အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေပါသည် - အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းမှာ ၅ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပါသည်။

၁ သန်း

လုပ်သားအင်အား တိုးပွားလာခြင်းကြောင့် အလုပ်လက်မဲ့ဦးရေသည်နှစ်စဉ် ၁ သန်းနှုန်းတိုးလာပြီး ၂၀၂၀ တွင် ၁၇၄ သန်းအထိ တိုးလာမည်ဟုခန့်မှန်းရပါသည်။

သန်း ၇၀၀

လုပ်သားအင်အား၏ သန်း ၇၀၀ ခန့်သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် အလွန် မဟုတ်လျှင် တော်တော် ဆင်းရဲနွမ်းပါးစွာ နေထိုင်ရပါသည်။ သူတို့၏ တစ်နေ့တာ ဝင်ငွေမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃.၂၀ အောက်သာရှိပါသည်။

၄၈ %

၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် အလုပ်သမားအင်အား၏ အမျိုးသမီးများ၏ ပါဝင်နှုန်းမှာ ၄၈ ရာခိုင်နှုန်းရှိခဲ့ပြီး အမျိုးသားများပါဝင်နှုန်းမှာ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၁၈ တွင်လူဦးရေ ၃.၅ ဘီလီယံ အနက် ၅ဦးတွင် ၃ဦး မှာအမျိုးသားများဖြစ်ပါသည်။

၂ ဘီလီယံ

ယေဘုယျအားဖြင့် ကမ္ဘာ့လူ ဦး ရေ၏ ၆၁ ရာခိုင်နှုန်းနှင့်ညီမျှသည့် အလုပ်သမားဦးရေ ၂ ဘီလီယံသည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် အလွတ်သဘောအလုပ်အကိုင်များအား လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြပါသည်။

 • နိုင်ငံရေးအခြေအနေအရ တစ်ဦးချင်း စီးပွားရေး တိုးတက်မှုကို ထိန်းထားနိုင်ပြီး အထူးသဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုအနည်းဆုံးတိုင်းပြည်များတွင် အနည်းဆုံး ၇ ရာခိုင်နှုန်းရှိသည့် စုစုပေါင်း ပြည်တွင်း ထုတ်ကုန်တိုးတက်မှုနှုန်း ကိုထိန်းထားနိုင်ရန်၊

 • တန်ဖိုးမြှင့်လုပ်ငန်းများနှင့် အလုပ်သမားအသုံးများသည့်ကဏ္ဏများမှ တစ်ဆင့် ကွဲပြားခြားနားစေခြင်း၊ နည်းပညာများ အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်ခြင်းတို့ဖြင့် စီးပွားရေး တိုးတက်မှုများအား ပိုမိုမြင့်မားစေရန်၊

 • ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ၊ သင့်တင့်သောအလုပ်အကိုင်များဖန်တီးပေးခြင်း၊ စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်မှု၊ တီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများကို အထောက်အကူပြုပြီး ဘဏ္ဏာရေးဝန်ဆောင်မှုများရယူခြင်း အပါအဝင် အသေးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ တရားဝင်မှုနှင့် တိုးတက်မှုကိုအားပေးခြင်းဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာမူဝါဒများအား မြှင့်တင်ရန်၊

 • ၂၀၃၀တွင် တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ သယံဇာတများအား သုံးဆွဲရာနှင့် ထုတ်လုပ်ရာများတွင် အကျိုးရှိစေရန်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုများနှင့်စီးပွားရေးတိုးတက်မှုများအား ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများကဦးဆောင်သည့် ၁၀ နှစ်ကြာမူဘောင်နှင့်အညီဖြစ်သည့် ရေရှည်တည်တံ့သော စားသုံးမှုနှင့်ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များအရ ခွဲထုတ်နိုင်ရန်၊

 • ၂၀၃၀တွင် လူငယ်များနှင့် မသန်စွမ်းသူများအပါအဝင် အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများအတွက် ပြည့်ဝပြီး အကျိုးရှိသောအလုပ်အကိုင်ခန့်အပ်မှုများနှင့် သင့်တော်သောအလုပ်များကိုရရှိရန်နှင့် လုပ်ရသည်နှင့် တူညီသောလစာကိုရရှိရန်၊

 • ၂၀၂၀တွင် အလုပ်အကိုင်၊ ပညာရေးနှင့် လေ့ကျင့်မှုမရသည့်လူငယ်များ၏ အချိုးအစားအား သိသိသာသာလျှော့ချနိုင်ရန်၊

 • အတင်းအဓမ္မလုပ်အားပေးစေခိုင်းမှုများကိုဖယ်ရှားရန်၊ ခေတ်သစ်ကျွန်စနစ်ကို အဆုံးသတ်ရန်နှင့် လူကုန်ကူးမှုများကိုရပ်တန့်ရန် နှင့် အဆိုးရွားဆုံးသော ကလေးလုပ်သား ပုံစံများဖြစ်သည့် ကလေးစစ်သားစုဆောင်းခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းများကို တားမြစ် ဟန့်တားရန်နှင့် ၂၀၂၅တွင် သက်ငယ်လုပ်သားပုံစံများ အားလုံးကို အဆုံးသတ်ရန် ထိရောက်သည် လုပ်ဆောင်ချက်များ ပြုလုပ်နိုင်ရန်၊

 • ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများ၊ အထူးသဖြင့် ရေရာမှုမရှိသည့် အလုပ်များတွင်လုပ်ကိုင်နေသူများ နှင့် အမျိုးသမီး ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများ အပါအဝင် လုပ်သားအားလုံးအတွက် အလုပ်သမား အခွင့်အရေးများကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးပြီး လုံခြုံစိတ်ချရသော အလုပ်ခွင် ပတ်ဝန်းကျင်ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ရန်၊

 • ၂၀၃၀တွင် ဒေသဆိုင်ရာယဉ်ကျေးမှုနှင့်ထုတ်ကုန်များကို မြှင့်တင်ပေးပြီး အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများဖန်တီးပေးသော ရေရှည်တည်တံ့သည့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ မူဝါဒများကို ရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန်၊

 • ဘဏ်လုပ်ငန်း၊ အာမခံနှင့်ဘဏ္ဏာရေးဝန်ဆောင်မှုများကို လူတိုင်းလက်လှမ်းမီစေရန် အတွက် ပြည်တွင်းဘဏ္ဏာရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြှင့်တင်နိုင်ရန်၊

 • ဖွံ့ဖြိုးမှုအနည်းဆုံးနိုင်ငံများ၏ ကုန်သွယ်ရေးနှင့်သက်ဆိုင်သော နည်းပညာအထောက်အပံ့ အတွက် တိုးချဲ့ပေါင်းစည်းမူဘောင်မှတစ်ဆင့် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများ၊ အထူးသဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုအနည်းဆုံးနိုင်ငံများအတွက် ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာအထောက်အပံ့များ တိုးမြှင့်နိုင်ရန်၊

 • ၂၀၂၀တွင် လူငယ်များအလုပ်ခန့်ထားမှုအတွက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာကို ဖော်ထုတ်ပြီး အကောင်အထည်ဖော်ရန်နှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၏ ကမ္ဘာ့အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်အား အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်။
SDG 1SDG 2SDG 3SDG 4SDG 5SDG 6SDG 7SDG 8SDG 9SDG 10SDG 11SDG 12SDG 13SDG 14SDG 15SDG 16SDG 17

ယူအန်ဒီပီ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

သင် ရောက်ရှိနေသော နေရာမှာ ယူအန်ဒီပီ မြန်မာ 
သွားရောက်ရမည့်နေရာ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ယူအန်ဒီပီ

က

ကင်ညာ ကင်မရွန်း ကမ္ဘောဒီးယား ကာဂျဇ်စတန် ကာဇက်စတန် ကိတ်ဗာဒီ ကိုဆိုဗို ကိုမိုရိုစ် ကိုရီးယားပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ ကိုလမ်ဘီယာ ကို့တ် ဒီဗွာ ကူဝိတ် ကော်စတာရီကာ ကျူးဘား ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ ကွန်ဂိုသမ္မတနိုင်ငံ

ချတ်ဒ် ချီလီ

ဂမ်ဘီယာ ဂါနာ ဂါဘွန် ဂိုင်ယာနာ ဂျမေကာ ဂျီဘူတီ

‌ဂျော်ဂျီယာ ‌ဂျော်ဒန်

ဂွာတီမာလာ ဂွီနီယာ ဂွီနီယာ-ဘစ်ဆော

ဆာမိုအာ (နိုင်ငံတကာရုံး) ဆားဗီးယား ဆိုက်ပရပ်စ် ဆိုမားလီးယား ဆီနီဂေါ ဆီရီယာလီယွန် ဆီးရီးယား ဆူဒန် ဆူရီနိမ်း ဆောင်တူမေးနှင့် ပရင်စီပီ

‌ဆော်ဒီအာရေးဗီးယား

ဇင်ဘာဘွေ ဇမ်ဘီယာ

‌တန်ဇေးနီးယား

တပ်ခ်မင်နစ္စတန် တရုတ် တာဂျစ္စတန် တိုဂို တီမောလက်စ်တေး တူနီးရှား တူရကီ

‌တောင်ဆူဒန် ‌တောင်အာဖရိက

ထရီနီဒက်နှင့် တိုဘာဂို ထိုင်း

ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံ

နမ်မီဘီယာ နိုင်ဂါ နိုင်ဂျီးရီးယား နီကာရာဂွာ နီပေါ

ပစိဖိတ်ရုံး ပနားမား ပါကစ္စတန် ပါပူဝါနယူးဂီနီ ပါရာဂွေး ပါလက်စတိုင်းလူမျိုးများအတွက် အကူအညီပေးရေး အစီအစဉ် ပီရူး

ဖိလစ်ပိုင်

ဗဟိုအာဖရိကန်သမ္မတနိုင်ငံ ဗီယက်နမ်

ဘင်နီဇွဲလား ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ဘယ်လာရုစ် ဘရာဇီး ဘလိဇ် ဘာကီနာဖာဆို ဘာဘေးဒိုးစ် ဘာရိန်း ဘိုလီးဗီးယား ဘီနင် ဘူတန် ဘူရွန်ဒီ

‌ဘော့စနီးယားနှင့် ဟာဇီဂိုးဗီးနား ‌ဘော့တ်စဝန်နာ

မက္ကဆီကို မက်ဒါဂက်စကာ မလေးရှား မာလဝီ မာလီ မိုဇမ်ဗစ်

‌မောရစ်ရှပ်စ်နှင့်ဆေးရှဲလ်စ် ‌မော်ရိုကို

မော်ရီတေးနီးယား မော်လ်ဒိုက်ဗ်စ်

‌မော်လ်ဒိုဗာ

မြန်မာ

‌မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား

မွန်ဂိုလီးယား မွန်တီနီဂရိုး

ယူကရိန်း ယူဂန်ဒါ ယူဇဘက္ကစ္စတန်

ရဝမ်ဒါ ရီမင်

လက်ဘနွန် လစ်ဗျား လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ လိုင်ဘားရီးယား လီဆိုသို

သီရိလင်္ကာ

‌ဟေတီ

ဟွန်ဒူးရပ်စ်

အက်စတိုးနီးယား အင်ဒိုနီးရှား အဇာဘိုင်ဂျန် အန်ဂိုလာ အယ်လ်ဂျီးရီးယား အယ်လ်ဆာဗေးဒိုး အယ်လ်ဘေးနီးယား အာဂျင်တီးနား အာဖဂန်နစ္စတန် အာမေးနီးယား အိန္ဒိယ အီကွေတာဂီနီ အီကွေဒေါ အီဂျစ် အီရတ်သမ္မတနိုင်ငံ အီရန် အီရီထရီးယား အီသီယိုးပီးယား

ဥရုဂွေး