အထူးပြု နယ်ပယ်

စဉ်ဆက်မပြတ်
အားလုံးပါဝင်သော
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု

ကျွန်ုပ်တို့၏ ပန်းတိုင်

အားလုံးပါဝင်နိုင်စွမ်းရှိပြီး ဒဏ်ခံနိုင်စွမ်းရှိသည့် စဉ်ဆက်မပြတ်သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုများကို မြှင့်တင်ခြင်း။

ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်

မြန်မာနိုင်ငံသည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စီမံအုပ်ချုပ်မှုများ၊ ရာသီဥတု ဖောက်ပြန်မှုနှင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ ဘေးဒုက္ခများမှ လျော့ပါးသက်သာစေရေးတို့တွင် မူဝါဒဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု အစီအစဉ်တစ်ရပ်ကို ဖော်ဆောင်ရန် သံန္နိဋ္ဌာန် ချမှတ်ထားပြီးဖြစ်သည်။ လတ်တလော မြင့်မားနေသည့် ဖွံ့ဖြိုးမှုနှုန်းများနှင့် ပိုမိုပွင့်လင်းသော စီပွားရေးဆီသို့ အသွင် ကူးပြောင်းမှုတို့ တည်မြဲဖော်ဆောင်နိုင်ရန် မြန်မာနိုင်ငံ၏စီးပွားဖွံ့ဖြိုးမှုသည် အားလုံးပိုမိုပါဝင်နိုင်ရန်၊ ဒဏ်ခံနိုင်စွမ်းရှိရန်နှင့် စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးမှုရှိရန် လိုအပ်နေသည်။ ယူအန်ဒီပီသည် အားလုံး ပါဝင်နိုင်စွမ်းရှိပြီး ဒဏ်ခံနိုင်စွမ်းရှိသည့် စဉ်ဆက်မပြတ်သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုတို့ မြှင့်တင်ခြင်းကို တစ်ပြည်လုံးအတိုင်းအတာနှင့် လုပ်ဆောင်ကာ အစီအစဉ်များကို နိုင်ငံအဆင့်၊ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီးအဆင့်၊ မြို့နယ်အဆင့်များတွင် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်နေသည်။

ယူအန်ဒီပီသည် အားလုံးပါဝင်နိုင်သော စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးမှုကို အဆင့်မြှင့်တင်ရန် ကျယ်ပြန့်သော လုပ်ငန်းဧရိယာနှစ်ခုကို လွှမ်းခြုံ လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်။

  • သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာဘေးဒုက္ခ လျှော့ချခြင်း၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုများနှင့် ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှု လျော့ပါးသက်သာစေခြင်းနှင့် လိုက်လျောညီထွေ ပြင်ဆင်ခြင်းတို့မှတစ်ဆင့် စဉ်ဆက်မပြတ်ရှိမှုနှင့် ဒဏ်ခံနိုင်စွမ်းတို့ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် ပြုပြင်မွမ်းမံထားသော နည်းလမ်းတို့ဖြင့် မြှင့်တင်သွားမည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သော စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ထိရောက်မှုများကို သိရှိကိုင်တွယ်ရာတွင် အစိုးရအား အထောက်အပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုမှ လျော့ပါးသက်သာစေရေးနှင့် လိုက်လျောညီထွေ ပြင်ဆင်ရေး မဟာဗျူဟာများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရာတွင်လည်း အထောက်အပံ့ပေးမည် ဖြစ်သည်။ ယူအန်ဒီပီသည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ဆက်နွယ်သော စွန့်ဉီးတီထွင် လုပ်ဆောင်မှုများ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ဘဏ္ဍာရေးထောက်ပံ့မှု၊ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းခံ နယ်မြေများကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း (ဥပမာ - ရှမ်းပြည်နယ် အင်းလေးကန်) နှင့် ဂေဟစနစ်များနှင့် တောရိုင်းတိစ္ဆာန်များအား ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ခြင်း (ဥပမာ - ကချင်ပြည်နယ်နှင့် တနင်္သာရီဒေသတို့တွင်) တို့ကို မြှင့်တင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ယူအန်ဒီပီ၏ ချဉ်းကပ်ဟန်မှာ လူထုအခြေပြုသော သဘာဝ သယံဇာတ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှု၊ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းခံ နယ်မြေများတွင် မြေယာ ပေါင်းစည်းအသုံးချမှုနှင့် အားလုံးပါဝင် ဆောင်ရွက်နိုင်သော စီမံခန့်ခွဲမှုတို့ကို မြှင့်တင်ပေးရန်ဖြစ်သည်။ ယူအန်ဒီပီသည် မြေပေါ်မြေအောက်၊ ကမ်းရိုးတန်းနှင့် အဏ္ဏဝါ သယံဇာတ စီမံခန့်ခွဲမှုတို့ကို ချိတ်ဆက်ပေးသည့် ဆန်းသစ်သော စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး လုပ်ဆောင်ချက်များကို မြှင့်တင်မည်ဖြစ်ပြီး တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားအပြီး ဒေသများတွင် ပဋိပက္ခဖြစ်နိုင်ခြေကို သတိထား ဆောင်ရွက်သော နည်းလမ်း အသုံးပြုခြင်းအားလည်း မြှင့်တင်သွားမည် ဖြစ်သည်။

  • စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုတွင် အားလုံးပါဝင်နိုင်ရန်နှင့် အမျိုးသမီးများနှင့် လူငယ်များအကြား စီးပွားရေးဆိုင်ရာ စွန့်ဦးတီထွင်ဆောင်ရွက်မှုကို တိုးမြှင့်ရန် လုပ်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်သည်။  ယူအန်ဒီပီသည် အားလုံးပါဝင်နိုင်သော စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အစိုးရအတွင်း မူဝါဒဆိုင်ရာ ရှေ့နောက်အဆက်အစပ်ရှိမှုနှင့် ညှိနှိုင်းလုပ်ဆောင်မှုတို့ တိုးတက်ကောင်းမွန် စေခြင်းမှတဆင့် အခြားကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အတူတကွပူးပေါင်း၍ မြှင့်တင်သွားမည ဖြစ်သည်။  ယင်းသည် အားလုံးပါဝင်နိုင်သော စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်မှုကို မြှင့်တင်ရန် အတွက်လည်း စွမ်းဆောင်ရည် တိုးမြှင့်ရာရောက်သည်။ ယူအန်ဒီပီသည် တနိုင်တပိုင်နှင့် အသေးစား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အထောက်အကူပြုသော ဝန်းကျင်တစ်ခုကို တည်ဆောက်ပေးရန် လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံအတွက် အမျိုးသမီးများနှင့် လူငယ်များ၏ စီးပွာရေးဆိုင်ရာအလားအလာများကို ဖွင့်လှစ်ပေးရန် ဆန်းသစ်တီထွင်သည့် ဒစ်ဂျစ်တယ် ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုများကိုလည်း ထောက်ပံ့ပေး သွားမည်။

အစီအစဉ်များနှင့် စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ဆောင်မှုများ

ဘေးအန္တရာယ်ရင်ဆိုင်တုန့်ပြန်နိုင်စွမ်းနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ စီမံချက်
မြန်မာနိုင်ငံ အပူပိုင်းဒေသတွင် ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းကြောင့် ရေအရင်းအမြစ်နှင့် စားနပ်ရိက္ခာ ဖူလုံမှုတို့အပေါ် ထိခိုက်နိုင်ခြေများအား စီမံဖြေရှင်းရေးစီမံကိန်း
အဏ္ဏဝါဒေသမှသည် တောင်တန်းများအထိ- တနင်္သာရီတိုင်းရှိ ပေါင်းစည်းထားသော ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းခံနယ်မြေများဆိုင်ရာ ကုန်းပေါ်နှင့် အဏ္ဏဝါ စီမံခန့်ခွဲရေး
အင်းလေးကန် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး အာဏာပိုင်အဖွဲ့အား စောင့်ကြည့်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရာတွင် တိုးတက်မှုရှိစေရန် အားပေးမြှင့်တင်ခြင်း
ကောင်းမွန်သော ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများနှင့် တုံ့ပြန်ခြင်းတို့မှတစ်ဆင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ငလျင်ဒဏ်ခံရလေ့ရှိသော ဒေသများတွင် ဒဏ်ခံနိုင်စွမ်း မြှင့်တင်ပေးခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ သဘာဝထိန်းသိမ်းရေး နယ်မြေများ စီမံခန့်ခွဲရာတွင် ရေရှည်တည်တံ့စေမှု အားကောင်းလာစေရေး
သစ်တောပြုန်းတီးမှုနှင့် သစ်တောယိုယွင်းပျက်စီးမှုတို့မှ ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ ထုတ်လွှတ်နေခြင်းကို လျှော့ချရေး ကုလသမဂ္ဂ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သော အစီအစဉ် – မြန်မာ UN-REDD အမျိုးသား အစီအစဉ်

၅၀,၀၀၀ သော

မြေယာမဲ့ဖြစ်နေသူ၊ အဖယ်ကြဉ်ခံ လယ်သမားအိမ်ထောင်စုများသည် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနှင့် လိုက်လျောညီထွေ ဖြစ်စေရန် ပြုပြင်ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်သည်။

ယူအန်ဒီပီ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

သင် ရောက်ရှိနေသော နေရာမှာ ယူအန်ဒီပီ မြန်မာ 
သွားရောက်ရမည့်နေရာ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ယူအန်ဒီပီ

က

ကင်ညာ ကင်မရွန်း ကမ္ဘောဒီးယား ကာဂျဇ်စတန် ကာဇက်စတန် ကိတ်ဗာဒီ ကိုဆိုဗို ကိုမိုရိုစ် ကိုရီးယားပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ ကိုလမ်ဘီယာ ကို့တ် ဒီဗွာ ကူဝိတ် ကော်စတာရီကာ ကျူးဘား ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ ကွန်ဂိုသမ္မတနိုင်ငံ

ချတ်ဒ် ချီလီ

ဂမ်ဘီယာ ဂါနာ ဂါဘွန် ဂိုင်ယာနာ ဂျမေကာ ဂျီဘူတီ

‌ဂျော်ဂျီယာ ‌ဂျော်ဒန်

ဂွာတီမာလာ ဂွီနီယာ ဂွီနီယာ-ဘစ်ဆော

ဆာမိုအာ (နိုင်ငံတကာရုံး) ဆားဗီးယား ဆိုက်ပရပ်စ် ဆိုမားလီးယား ဆီနီဂေါ ဆီရီယာလီယွန် ဆီးရီးယား ဆူဒန် ဆူရီနိမ်း ဆောင်တူမေးနှင့် ပရင်စီပီ

‌ဆော်ဒီအာရေးဗီးယား

ဇင်ဘာဘွေ ဇမ်ဘီယာ

‌တန်ဇေးနီးယား

တပ်ခ်မင်နစ္စတန် တရုတ် တာဂျစ္စတန် တိုဂို တီမောလက်စ်တေး တူနီးရှား တူရကီ

‌တောင်ဆူဒန် ‌တောင်အာဖရိက

ထရီနီဒက်နှင့် တိုဘာဂို ထိုင်း

ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံ

နမ်မီဘီယာ နိုင်ဂါ နိုင်ဂျီးရီးယား နီကာရာဂွာ နီပေါ

ပစိဖိတ်ရုံး ပနားမား ပါကစ္စတန် ပါပူဝါနယူးဂီနီ ပါရာဂွေး ပါလက်စတိုင်းလူမျိုးများအတွက် အကူအညီပေးရေး အစီအစဉ် ပီရူး

ဖိလစ်ပိုင်

ဗဟိုအာဖရိကန်သမ္မတနိုင်ငံ ဗီယက်နမ်

ဘင်နီဇွဲလား ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ဘယ်လာရုစ် ဘရာဇီး ဘလိဇ် ဘာကီနာဖာဆို ဘာဘေးဒိုးစ် ဘာရိန်း ဘိုလီးဗီးယား ဘီနင် ဘူတန် ဘူရွန်ဒီ

‌ဘော့စနီးယားနှင့် ဟာဇီဂိုးဗီးနား ‌ဘော့တ်စဝန်နာ

မက္ကဆီကို မက်ဒါဂက်စကာ မလေးရှား မာလဝီ မာလီ မိုဇမ်ဗစ်

‌မောရစ်ရှပ်စ်နှင့်ဆေးရှဲလ်စ် ‌မော်ရိုကို

မော်ရီတေးနီးယား မော်လ်ဒိုက်ဗ်စ်

‌မော်လ်ဒိုဗာ

မြန်မာ

‌မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား

မွန်ဂိုလီးယား မွန်တီနီဂရိုး

ယူကရိန်း ယူဂန်ဒါ ယူဇဘက္ကစ္စတန်

ရဝမ်ဒါ ရီမင်

လက်ဘနွန် လစ်ဗျား လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ လိုင်ဘားရီးယား လီဆိုသို

သီရိလင်္ကာ

‌ဟေတီ

ဟွန်ဒူးရပ်စ်

အက်စတိုးနီးယား အင်ဒိုနီးရှား အဇာဘိုင်ဂျန် အန်ဂိုလာ အယ်လ်ဂျီးရီးယား အယ်လ်ဆာဗေးဒိုး အယ်လ်ဘေးနီးယား အာဂျင်တီးနား အာဖဂန်နစ္စတန် အာမေးနီးယား အိန္ဒိယ အီကွေတာဂီနီ အီကွေဒေါ အီဂျစ် အီရတ်သမ္မတနိုင်ငံ အီရန် အီရီထရီးယား အီသီယိုးပီးယား

ဥရုဂွေး