အထူးပြု နယ်ပယ်

စဉ်ဆက်မပြတ်
အားလုံးပါဝင်သော
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု

အသေးစိတ်

မြန်မာနိုင်ငံသည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စီမံအုပ်ချုပ်မှုများ၊ ရာသီဥတု ဖောက်ပြန်မှု၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ ဘေးဒုက္ခများ လျော့ပါးသက်သာစေရေးတို့တွင် မူဝါဒဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု အစီအစဉ်တစ်ရပ်ကို ဖော်ဆောင်ရန် သန္နိဋ္ဌာန်ချမှတ်ထားပြီးဖြစ်သည်။ လတ်တလော မြင့်မားနေသည့် ဖွံ့ဖြိုးမှုနှုန်းများနှင့် ပိုမိုပွင့်လင်းသော စီပွားရေးဆီသို့ အသွင်ကူးပြောင်းမှုတို့ တည်မြဲဖော်ဆောင်နိုင်ရန် မြန်မာနိုင်ငံ၏စီးပွားဖွံ့ဖြိုးမှုသည် အားလုံးပိုမိုပါဝင်နိုင်ရန်၊ ဒဏ်ခံနိုင်စွမ်းရှိရန်နှင့် စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးမှုရှိရန် လိုအပ်နေသည်။ ယူအန်ဒီပီသည် အားလုံးပါဝင်နိုင်စွမ်းရှိပြီး ဒဏ်ခံနိုင်စွမ်းရှိသည့် စဉ်ဆက်မပြတ်သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာစီမံခန့်ခွဲမှုတို့ မြှင့်တင်ခြင်းကို မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံး လုပ်ဆောင်ကာ အစီအစဉ်များကို နိုင်ငံအဆင့်၊ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီးအဆင့်၊ မြို့နယ်အဆင့်များတွင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်နေသည်။

ယူအန်ဒီပီ၏ မြန်မာနိုင်ငံ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအစီအစဉ်  (၂၀၁၈-၂၀၂၂)သည် ဖွဲ့စည်းပုံအသစ်ကို ကိုယ်စားပြုတင်ပြလိုက်ပြီး ထိုဖွဲ့စည်းပုံအသစ်သည် ပိုမိုနည်းလမ်းစုံ၍ ပိုမိုပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုရှိသော စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းကို ပံ့ပိုးပေးမည် ဖြစ်ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်ရေးနှင့် လူမှုစည်းလုံးညီညွတ်ရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေး၊ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဘာဝသယံဇာတများ စီမံခန့်ခွဲရေး၊ ဒဏ်ခံနိုင်စွမ်း၊ မြို့ပြချဲ့ထွင်မှုနှင့် အားလုံးအကျုံးဝင်သော ဖွံ့ဖြိုးမှုတို့အကြား အပြန်အလှန်ဆက်နွယ်မှုများ ပိုမိုကောင်းမွန် လာရေးအတွက် အထောက်အပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။

ယူအန်ဒီပီသည် အားလုံးပါဝင်နိုင်သော စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးမှုကို အဆင့်မြှင့်တင်ရန် ကျယ်ပြောသော လုပ်ငန်းဧရိယာနှစ်ခုကို လွှမ်းခြုံလုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။

၁။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ ဘေးဒုက္ခများ လျော့ပါးသက်သာစေမည့်ပိုမိုအဆင့်မြင့်သော နည်းလမ်းများ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှု လျော့ပါး သက်သာစေခြင်းနှင့် လိုက်လျောညီထွေပြင်ဆင်ခြင်းတို့မှတစ်ဆင့် စဉ်ဆက်မပြတ်ရှိမှုနှင့် ဒဏ်ခံနိုင်စွမ်းတို့ကို မြှင့်တင်သွားမည်

 

ယူအန်ဒီပီသည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်း၏ နောက်ဆက်တွဲဖြစ်သော စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန (MONREC)နှင့် အခြားသော ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီးရှိ အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများအား နည်းပညာဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့များ ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်။ ၎င်းတွင် ရေရှည်ကျင့်သုံးနိုင်သော လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အလေ့အထများ အား လွှမ်းမိုးအားပြုနိုင်ရေး၊ ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍများနှင့် အပြန်အလှန်ဆက်ဆံမှုများ တည်ဆောက်ခြင်း၊ နစ်နာမှုများအား ဖြေရှင်းနိုင်ရန်အတွက် တရားစီရင်ရေးစနစ်အား လက်လှမ်းမီ ရရှိနိုင်မှု ပိုမိုကောင်းမွန်စေခြင်း၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စံနှုန်းများကို အများလိုက်နာကြခြင်းရှိမရှိ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရာတွင် လူထု၏ပါဝင်လှုပ်ရှားမှုများကို ထောက်ပံ့ပေးခြင်း၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးတွင် ဒေသခံရပ်ရွာအသိုင်းအဝိုင်းကိုို ဆွဲဆောင်သည့် အနေဖြင့် ဂေဟစနစ်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုအတွက် အခငွေပေးခြင်း ကဲ့သို့သော တီထွင်ဆန်းသစ်သည့် ငွေကြေးထောက်ပံ့ရေးယန္တရားများအား အားပေး မြှင့်တင်ပေးခြင်းတို့ အပါအဝင် ဖြစ်သည်။

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရာသီဥတုဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်များအရ နိုင်ငံတော်က တစ်ပြည်လုံးအတိုင်းအတာဖြင့် အစဉ်တစိုက် ပါဝင်လုပ်ဆောင်နေသည်နှင့်အညီ ယူအန်ဒီပီသည် ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှု လျော့ပါးသက်သာစေရေးနှင့် လိုက်လျောညီထွေပြင်ဆင်ရေး မဟာဗျူဟာများနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို ကူညီလုပ်ဆောင်ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။။

ယူအန်ဒီပီသည် အများပိုင်နှင့်ပုဂ္ဂလိက ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများအကြား သဟဇာတဖြစ်စွာ ပေါင်းစပ်မှုများကို မြှင့်တင်ခြင်းမှတဆင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ရာသီဥတုဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့ငွေများ (UN-REDD နှင့် Green Climate Fund အပါအဝင်) ကို ရရှိနိုင်ရန်နှင့် စီမံခန့်ခွဲနိုင်ရန် အစိုးရယန္တရားများ ခိုင်မာအားကောင်းစေမည့် တီထွင်ဆန်းသစ်သော ချဉ်းကပ်ဟန်များကို ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်။ ယင်းကို အပူပိုင်းဒေသများ၌ ထိခိုက်လွယ်သော ရပ်ရွာလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းတို့၏စဉ်ဆက်မပြတ်သော စွမ်းအင်ဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင် လိုက်လျောညီထွေပြင်ဆင်သည့် စွမ်းရည် နှင့် ဒဏ်ခံနိုင်စွမ်း ကောင်းမွန်စေရန် အသိုက်အဝန်းအခြေပြုနှင့် ဂေဟစနစ်အခြေပြု ချဉ်းကပ်ဟန်များ အချိုးချတိုးချဲ့ခြင်း နှင့် လယ်သမားများ (အထူးသဖြင့် အမျိုးသမီးဦးစီးသည့် အိမ်ထောင်စုများ) အား ရာသီဥတုဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များနှင့် အသက်မွေးအလုပ်အကိုင် စုံလင်စေခြင်းတို့ အချိန်နှင့်တပြေးညီ အရည်အသွေးမီ ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း တို့မှတဆင့် ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်သည်။

ယခင် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ ဘေးဒုက္ခဖြစ်နိုင်ချေများ လျော့ပါးသက်သာစေရေး ရပ်ရွာအဆင့်စွန့်ဦးတီထွင် လုပ်ဆောင်မှုများကို အခြေခံ၍ ယူအန်ဒီပီသည် ဝန်ကြီးဌာန‌ ပေါင်းစုံအကြား ဘေးဒုက္ခဖြစ်နိုင်ချေလျှော့ချရေး စွန့်ဦးတီထွင် လုပ်ဆောင်မှုများတွင် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် အကျိုးသက်ရောက်မှုတို့ အကောင်းဆုံး ရရှိဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ဘေးဒုက္ခများ လျော့ပါးစေရေး လုပ်ငန်းစဉ်ကို အမျိုးသား သဘာဝဘေးအန္တရာယ် စီမံခန့်ခွဲရေး ကော်မတီနှင့် ချိတ်ဆက်ပေးသော ယန္တရားကို ထောက်ပံ့ပေးမည် ဖြစ်ပြီး သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ဘေးဒုက္ခဖြစ်နိုင်ခြေများ လျှော့ချရေး ဆန်ဒိုင်းလုပ်ငန်းမူဘောင် (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction) (SDGs ၁၃၊ ၁၆) အတိုင်း ပြည်ထောင်စုအဆင့် တိုးတက်မှု အစီရင်ခံစာများ ပြင်ဆင်နိုင်ရေး ကူညီသွားမည်။


ယူအန်ဒီပီသည် ဝန်ကြီးဌာနအသီးသီး၏ အစိုးရစီမံကိန်းများအတွက် အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း၊ ရသုံးငွေစာရင်း ရေးဆွဲခြင်းများတွင် ရာသီဥတုနှင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် သက်ရောက်နိုင်သည့် အန္တရာယ်များကိုပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း အလေးထားဆောင်ရွက်စေရန် စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးအဆင့် အာဏာပိုင်များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးခြင်းဖြင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စွန်ဦးတီထွင် လုပ်ဆောင်မှုများအတွက် မဟာဗျူဟာမြောက် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်း (SDG ၁၃၁၄၁၅နှင့် ၁၆)ကို ထိရောက်သော နည်းဖြင့်  ငွေကြေးသုံးစွဲမှုရှိရန် ထောက်ပံ့လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။။

ယူအန်ဒီပီသည် လူထုအခြေပြုသော သဘာဝသယံဇာတ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှု၊ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းခံ နယ်မြေများတွင် မြေယာ ပေါင်းစည်းအသုံးချမှုနှင့် အားလုံးပါဝင် ဆောင်ရွက်နိုင်သော စီမံခန့်ခွဲမှုတို့ကို မြှင့်တင်ခြင်းအပေါ် အထူးအလေးထား ထောက်ပံ့ခြင်းဖြင့် ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းခံ နယ်မြေများကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း (ဥပမာ - ရှမ်းပြည်နယ် အင်းလေးကန်) နှင့် ဂေဟစနစ်များနှင့် တောရိုင်းတိစ္ဆာန်များကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်း (ဥပမာ - ကချင်ပြည်နယ်နှင့် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့တွင်) အား အရှိန်မြှင့်တင်ရန် စွန့်ဦးတီထွင် လုပ်ဆောင်မှုများကို ထောက်ပံ့သွားမည်။ ယူအန်ဒီပီသည် မြေပေါ်မြေအောက်၊ ကမ်းရိုးတန်းနှင့် အဏ္ဏဝါ သယံဇာတ စီမံခန့်ခွဲမှုတို့ကို ချိတ်ဆက်ပေးသည့် ဆန်းသစ်သော ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ဆောင်ချက်များကို မြှင့်တင်မည်ဖြစ်ပြီး တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားအပြီးဒေသများတွင် ပဋိပက္ခဖြစ်နိုင်ခြေကို သတိထားဆောင်ရွက်သော နည်းလမ်း အသုံးပြုခြင်းအားလည်း မြှင့်တင်သွားမည် ဖြစ်သည်။

၂။ အားလုံးပါဝင်နိုင်သော စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့် အမျိုးသမီးများနှင့်လူငယ်များအကြား စီးပွားရေးဆိုင်ရာ စွန့်ဦးတီထွင် ဆောင်ရွက်မှုကို တိုးမြှင့်ခြင်း

အခြားကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူ ယူအန်ဒီပီသည် အစိုးရအတွင်း မူဝါဒဆိုင်ရာ ရှေ့နောက် ဆက်စပ်ညီညွတ်မှုနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုတို့ တိုးတက်ကောင်းမွန်စေခြင်းမှတဆင့် အားလုံးပါဝင်နိုင်သော စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုကို မြှင့်တင်ပေးသည်။ ယင်းသည် အခြားအကြောင်းအရာများတွင် ပါဝင်ပြီး စီးပွားရေးအလားအလာများကို အမျိုးသမီးများနှင့် လူငယ်များထံ အလေးပေးဖွင့်လှစ်ပေးနိုင်ရန်အတွက် အားလုံးပါဝင်နိုင်သော စီးပွားရေးဆိုင်ရာ စွန့်ဦးတီထွင် ဆောင်ရွက်မှုကို မြှင့်တင်ရန် နှင့် တနိုင်တပိုင်နှင့်အသေးစား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အထောက်အကူပြုသောဝန်းကျင်တစ်ခု တိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေရန် ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီး အာဏာပိုင်များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်များကို မြှင့်တင်ပေးသွားမည်။ ယူအန်ဒီပီသည် ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုပေးသူများကို အထောက်အကူပြုသည့် မူဝါဒချမှတ်ရေးနှင့် မူဝါဒထိန်းသိမ်းရေး ဝန်းကျင် အားကောင်းလာစေရန်၊ ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုများ ပေးနိုင်စွမ်းကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် အမျိုးသမီးများနှင့် လူငယ်များအား ဦးတည်သည့် တီထွင်ဆန်းသစ်သော ဒစ်ဂျစ်တယ် ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုများ ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် လက်ခံကျင့်သုံးရေးကို ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ရန်အတွက် နည်းပညာအသစ်များကို အားပြုအသုံးချရန် လူတန်းစားအလွှာပေါင်းစုံ ပါဝင်နိုင်သော အစိုးရ၏ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုလမ်းစဉ် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းကို ထောက်ပံ့သွားမည်။

ယူအန်ဒီပီ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း

သင် ရောက်ရှိနေသော နေရာမှာ ယူအန်ဒီပီ မြန်မာ 
သွားရောက်ရမည့်နေရာ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ယူအန်ဒီပီ

က

ကင်ညာ ကင်မရွန်း ကမ္ဘောဒီးယား ကာဂျဇ်စတန် ကာဇက်စတန် ကိတ်ဗာဒီ ကိုဆိုဗို ကိုမိုရိုစ် ကိုရီးယားပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ ကိုလမ်ဘီယာ ကို့တ် ဒီဗွာ ကူဝိတ် ကော်စတာရီကာ ကျူးဘား ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ ကွန်ဂိုသမ္မတနိုင်ငံ

ချတ်ဒ် ချီလီ

ဂမ်ဘီယာ ဂါနာ ဂါဘွန် ဂိုင်ယာနာ ဂျမေကာ ဂျီဘူတီ

‌ဂျော်ဂျီယာ ‌ဂျော်ဒန်

ဂွာတီမာလာ ဂွီနီယာ ဂွီနီယာ-ဘစ်ဆော

ဆာမိုအာ (နိုင်ငံတကာရုံး) ဆားဗီးယား ဆိုက်ပရပ်စ် ဆိုမားလီးယား ဆီနီဂေါ ဆီရီယာလီယွန် ဆီးရီးယား ဆူဒန် ဆူရီနိမ်း ဆောင်တူမေးနှင့် ပရင်စီပီ

‌ဆော်ဒီအာရေးဗီးယား

ဇင်ဘာဘွေ ဇမ်ဘီယာ

‌တန်ဇေးနီးယား

တပ်ခ်မင်နစ္စတန် တရုတ် တာဂျစ္စတန် တိုဂို တီမောလက်စ်တေး တူနီးရှား တူရကီ

‌တောင်ဆူဒန် ‌တောင်အာဖရိက

ထရီနီဒက်နှင့် တိုဘာဂို ထိုင်း

ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံ

နမ်မီဘီယာ နိုင်ဂါ နိုင်ဂျီးရီးယား နီကာရာဂွာ နီပေါ

ပစိဖိတ်ရုံး ပနားမား ပါကစ္စတန် ပါပူဝါနယူးဂီနီ ပါရာဂွေး ပါလက်စတိုင်းလူမျိုးများအတွက် အကူအညီပေးရေး အစီအစဉ် ပီရူး

ဖိလစ်ပိုင်

ဗဟိုအာဖရိကန်သမ္မတနိုင်ငံ ဗီယက်နမ်

ဘင်နီဇွဲလား ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ဘယ်လာရုစ် ဘရာဇီး ဘလိဇ် ဘာကီနာဖာဆို ဘာဘေးဒိုးစ် ဘာရိန်း ဘိုလီးဗီးယား ဘီနင် ဘူတန် ဘူရွန်ဒီ

‌ဘော့စနီးယားနှင့် ဟာဇီဂိုးဗီးနား ‌ဘော့တ်စဝန်နာ

မက္ကဆီကို မက်ဒါဂက်စကာ မလေးရှား မာလဝီ မာလီ မိုဇမ်ဗစ်

‌မောရစ်ရှပ်စ်နှင့်ဆေးရှဲလ်စ် ‌မော်ရိုကို

မော်ရီတေးနီးယား မော်လ်ဒိုက်ဗ်စ်

‌မော်လ်ဒိုဗာ

မြန်မာ

‌မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား

မွန်ဂိုလီးယား မွန်တီနီဂရိုး

ယူကရိန်း ယူဂန်ဒါ ယူဇဘက္ကစ္စတန်

ရဝမ်ဒါ ရီမင်

လက်ဘနွန် လစ်ဗျား လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ လိုင်ဘားရီးယား လီဆိုသို

သီရိလင်္ကာ

‌ဟေတီ

ဟွန်ဒူးရပ်စ်

အက်စတိုးနီးယား အင်ဒိုနီးရှား အဇာဘိုင်ဂျန် အန်ဂိုလာ အယ်လ်ဂျီးရီးယား အယ်လ်ဆာဗေးဒိုး အယ်လ်ဘေးနီးယား အာဂျင်တီးနား အာဖဂန်နစ္စတန် အာမေးနီးယား အိန္ဒိယ အီကွေတာဂီနီ အီကွေဒေါ အီဂျစ် အီရတ်သမ္မတနိုင်ငံ အီရန် အီရီထရီးယား အီသီယိုးပီးယား

ဥရုဂွေး